Znate li kako koristiti Google za napredno pretraživanje?

Znate li kako koristiti Google za napredno pretraživanje?

Pitate li ljude znaju li koristiti Google, većina će se naći uvrijeđena iako zna koristiti samo osnovni način pretrage.

Napredniji korisnici u pravilu znaju kako korištenjem kratica obaviti složenije pretraživanje kako bi suzili broj njegovih rezultata, ali nekad ni oni ne znaju sve mogućnosti pretraživanja koje su dostupne. Evo nekih korisnih opcija:

Pretraživanje na određenoj domeni
Jedna od korisnih opcija je sužavanje pretrage na određenu domenu korištenjem naredbe site: i navedene domene. Na primjer, za pretraživanje pojma ransomware na portalu rep.hr u Google je potrebno upisati ransomware site:rep.hr Na isti način mogu se pretražiti i cjelokupne domene, pa je za primjerice pretraživanje riječi ransomware na siteovima ns .hr domenom potrebno upisati ransomware site:.hr

Pretraživanje točnih pojmova
Unese li se u google pretraga košara jabuka, rezultati će uključivati stranice na kojima se spominju i košara i jabuka, ali tek dodavanjem navodnika ("košara jabuka") pretraga će se suziti na stranice na kojima se te riječi jedna iza druge. Ako se želi pronaći stranice na kojima se ne moraju pojavljivati obje riječi pretragu se može obaviti dodavanjem riječi OR veikim slovima (košara OR jabuka).

Izbacivanje riječi iz pretrage
Ako se pretragu želi suziti na način da ona ne uključuje neku riječ, onda se ispred te riječi može dodati minus. Takva vrsta pretrage korisna je kad neki popularni pojam onemogućuje kvalitetnu pretragu istoimenog manje poznatog pojma. Primjerice ako u Google upišete keks -pay veća je šansa da ćete dobiti rezultat vezan uz hranu, nego uz istoimenu hrvatsku FinTech aplikaciju.

Pretraživanje raspona brojeva
Osim točnog broja, na Googleu se može pretražiti i brojeve u nekom rasponu stavljanjem dvije točke između njih, a može pomoći i stavljanje mjerne jedinice. Primjerice 60..80 kg

Pretraživanje vrste datoteke
Ako se pretragu želi suziti na određenu vrtu datoteka, može se koristiti naredba filetype: Primjerice proračun filetype:pdf Više o ovoj pretrazi može se pronaći ovdje.

Osim unošenjem gore opisanih ključnih riječi i znakova, Google ima i link koji omogućuje napredno pretraživanje, a nudi i neke opcije koje nisu navedene u gornjem dijelu članka, poput izbora dijela stranice na kojem se pretražuju.