Za hotspot lokacije u turističkim mjestima 1,5 milijuna kuna

Za hotspot lokacije u turističkim mjestima 1,5 milijuna kuna

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna za postavljanje hotspot lokacijama na turistički frekventnim mjestima.

Riječ je o Programu poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „HOTSPOT CROATIA“ u 2013. godini koji se provodi s ciljem proširenja turističke ponude i podizanja konkurentnosti domaćeg turizma.

Na javni poziv mogu se javiti lokalne i područne samouprave koje namjeravaju u svojim gradovima i općinama na turistički frekventnim otvorenim površinama postaviti hotspot lokacije koje u radijusu do 500 metara imaju veći broj objekata ugostiteljske i turističke ponude. Ministarstvo turizma sufinancirat će hotspot lokacije u iznosu do 50 posto opravdanih troškova, a one će morati biti u funkciji od početka lipnja ove godine. Preporučena maksimalna brzina hotspot lokacije iznosi 20 Mbit/s, a preporučena minimalna brzina po korisniku iznosi 200kBit/s.

Zainteresirani svoji prijave mogu poslati do 15. ožujka 2013. godine, a više informacija može se pronaći ovdje.