VIDEO: Kako zaštititi djecu na internetu

VIDEO: Kako zaštititi djecu na internetu

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM - objavila je video o zaštiti djece i mladih na internetu.

Glavna poruka videa je stvoriti odnos povjerenje u kojem se djeca odraslima uvijek mogu obratiti ako se zbog korištenja interneta osjećaju nelagodno, ustrašeno ili ugroženo.