Pokrenut portal za prijavu zahtjeva za obnovu zgrada nakon potresa

Pokrenut portal za prijavu zahtjeva za obnovu zgrada nakon potresa

Portal e-Obnova namijenjen elektroničkom podnošenju zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada pokrenut je jučer.

Portal se nalazi na adresi eObnova.gov.hr, a fizičke i pravne osobe mogu mu pristupiti putem sustava e-Građani korištenjem isprave razine tri. Sustav je razvilo Ministarstvo prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine u suradnji s tvrtkom APIS IT.

Funkcionalnosti aplikacije pred Vladom Republike Hrvatske predstavio je predsjednik Uprave APIS IT-a Saša Bilić. Uz osobne podatke podnositelja zahtjeva koji se automatski upisuju samom prijavom korisnika preko NIAS-a, jedini obvezni podaci su katastarska općina i broj katastarske čestice za koju se podnosi zahtjev. Unos katastarske općine omogućen je kroz upis početnih slova i padajući izbornik. Postupak počinje izborom jednog od osam različitih obrazaca predviđenih Zakonom o obnovi, a daljnji koraci u ispunjavanju obrazaca vođeni su pitanjima. U slučaju dvojbi ili nejasnoća podnositeljima zahtjeva dostupne su upute, a po završetku postupka i pregled predanih zahtjeva.

Pri izradi aplikacije naglasak na izboru tehnologija bio je na open source rješenjima, a koristi se i postojeća infrastruktura Centra dijeljenih usluga.

„Bitno je napomenuti da će u narednim tjednima, kada sustav bude gotov i integriran sa svim relevantnim registrima, ovo biti jedan od prvih, ako ne i prvi, maksimalno automatizirani informacijski sustav u državnoj upravi“, zaključio je Bilić. Sam postupak prijave i način rada u aplikaciji Vladi je predstavila Ivana Kristić, voditeljica APIS IT-ovog stručnog tima na ovom projektu.