Osijek dobio webGIS portal

Osijek dobio webGIS portal

Transparentan prikaz prostornih planova Osijeka od sada je moguć zahvaljujući novom webGIS portalu tog grada.

Portal je razvila zagrebačka tvrtka Promet i prostor d.o.o., a dostupan na adresi gis.osijek.hr. Zahvaljujući njemu, olakšan je pristup podacima o prostornom uređenju, generalnom urbanističkom planu, granicama administrativnih područja i drugim informacijama..

Korisnici uključivanjem i isključivanjem raznih opcija na karti grada mogu vidjeti prometnu infrastrukturu, lokaciju državnih i privatnih šuma, područja staništa ptica i čitavog niza podataka o prostornom planu poput elektroenergetike, vodoopskrbe, otpadnih voda, elektroničkih komunikacija i drugih. Ipak, poruka na portalu upozorava kako se podaci ne mogu smatrati službenima, već služe samo u informativne svrhe.

Upute za korištenje mogu se pronaći ovdje (PDF).