Ima li Google Wave budućnost?

Ima li Google Wave budućnost?

Google Wave očekivan je kao čudo prije par mjeseci, a danas ga slabo koriste i napredni hrvatski korisnici koje smo upitali ima li Wave budućnost.

Osim maila koji smo danas uputili nekolicini nešto poznatijih korisnika koji Internet koriste u profesionalne svrhe, nedovoljan interes za Waveom pokazala je i naša nedavna anketa, u kojoj je tek šest od 120 posjetitelja odgovorilo kako ga koristi redovito, dok ih 63 Wave ima, ali koristi slabo ili nikako.

Od sedam hrvatskih korisnika koji prate Internet trendove jednako brzo kao i informatički portali (a istom brzinom su i odgovorili na naš mail s pitanjima) samo dvojica su prihvatili Google Wave. Luka Sučić kaže kako ga je koristio za kolaboraciju na nekoliko različitih projekata, dok ga je Ivan Brezak Brkan koristio pri real-time suradnji s kolegama za radionice poput Tweetokracije. Njih dvojica jedini donekle vjeruju u daljnji razvoj i prihvaćanje Google Wavea.

"Biti će prihvaćeniji kao tehnologija implementirana na puno zastupljeniji Google Docs, isključivo kao mogućnost real-time suradnje na dokumentima. Primjerice, priprema ponude, objave za medije, suradnja s knjigovođom na financijskim dokumentima u stvarnom vremenu, itd. Wave nikada neće biti zamjena za e-mail, ma koliko to bilo hypano" - misli Brezak Brkan, dok Sučić vjeruje da to ovisi o dosta stvari: "uglavnom o samom Googleu i adopciji ali moje mišljenje je da pogotovo ako uskoro integriraju google docs i još par servisa u sam wave i naprave sve što su najavili ."

S druge strane Goran Peuc, Boris Ličina - Borja, Toni Aničić, Boris Radošević i Barbara Slade Giovanelli uopće ga ne koriste. Borja je jedini koji mu daje neku šansu, dok ostali vjeruju kako Wave nema budućnost. Aničić i Radošević čak nisu dijelili ni masovni entuzijazam kod predstavljanja Googleove zamjene za mail.