I Split ima katastar stabala na Internetu

I Split ima katastar stabala na Internetu

Baš kao i Zagreb, i Split na internetu ima katastar stabala na kojem se može vidjeti više informacija o stablima u gradu.

Njegova verzija za građanstvo objavljena je na stranicama Parkova i nasada, gradske tvrtke koja brine o zelenilu. Iz domene se može vidjeti kako je i ovaj katastar razvila zagrebačka tvrtka GDi, a baš kao i u zagrebačkom, klikom na određeno stablo može se vidjeti o kojoj se vrsti radi, dok drugi podaci uglavnom nisu uneseni.

Kao što se može vidjeti na donjem screenshotu, stabla na karti unesena su u velikom dijelu grada, ali ne u cijelom. Najveća "rupa" je park-šuma Marjan, a uglavnom nisu obilježena ni u sjevernom ni istočnom dijelu Splita.


Jedna od zanimljivih opcija je i mogućnost filtriranja na karti, pa je prikaz moguć i na osnovu izbora kvarta, skupine ili vrste stabala.