HGSS briljira sa 404 stranicom

HGSS briljira sa 404 stranicom

Hrvatska gorska služba spašavanja poznata je po svojim duhovitim komentarima na društvenim mrežama, a danas je zabavila posjetitelje s originalnom 404 stranicom.

Kao što svi uhodani korisnici interneta znaju, greška 404 pojavljuje se u trenutku kad posjetitelj unese krivi link ili link stranice koja ne postoji ili je iz nekog razloga nestala. Većina webova u takvim situacijama pokaže tek upozorenje na pogrešku 404, a tek pojedini navedeno upozorenje iskoriste na način da mu dodaju neki duhoviti sadržaj.

Namjerno ili nenamjerno, HGSS je danas na Twitteru objavio nepostojeći link i na taj način skrenuo pozornost na svoju stranicu koja se pojavljuje u slučaju pogreške. Zanimljivo je kako se na toj stranici nigdje ne spominje pogreška 404, već je na vrhu duhoviti natpis "Stranica se izgubila", a u nastavku presjek Lukine jame i "spuštanje" posjetitelja na njezino dno kako bi provjerio da stranica koju traži nije tamo.