Gmail dobio offline opciju

Offline opcija Gmaila više nije samo dio eksperimenta u Gmail laboratoriju već standardna opcija, piše eweek.com

Opcija je namijenjenja korisnicima kojima nedostaje stalna veza s Internetom (npr. onima koji koriste laptop u zrakoplovu ili u dijelovima države gdje nema signala) a omogućava pisanje i pohranjivanje mailova u offline modu te slanje po ponovnom uspostavljanju veze.

Što se GWave aplikacije tiče, čini se da ona - barem u Hrvatskoj - još nije dosegnula željenu popularnost. U cijelom svijetu tu aplikaciju koju Google dijeli putem pozivnica trenutno koristi milijun korisnika (podatak od 7. prosinca).