Elektronički upisi u zemljišne knjige puni grešaka, postoji rizik krivotvorenja!

Elektronički upisi u zemljišne knjige puni grešaka, postoji rizik krivotvorenja!

Ministarstvo pravosuđa još prošlog mjeseca poslalo je obavijest Hrvatskoj javnobilježničkoj komori u kojoj ih upozorava kako su uočene nepravilnosti kod upisa u zemljišne knjige

Navedene podatke upisuju isključivo javni bilježnici, odvjetnici i državni odvjetnici unutar Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, a nepravilan upis izaziva poteškoće u radu sudova.

Konkretno, u obavijesti je navedeno je čak 15 vrsta grešaka koje se događaju prilikom upisa podataka. Neke od njih su neupisane ili krivo upisane plombe (oznake zaprimljenog, ali neriješenog prijedloga, op.a.), pogrešno navedeni predlagatelji i protustranke, nedovoljno dobro uneseni punomoćnici, pogrešno odabrane vrsta podnesaka, pogrešno odabrane vrsta upisa i razne druge pogreške.

Jedna od odvjetnica na Linkedinu je istaknula kako je dio problema i u samom Ministarstvu jer nije osiguralo nikakve radionice ili kontakt centar kako bi im se pomoglo kad naiđu na neki problem ili pitanje. Iz njezinog komentara može se zaključiti kako Ministarstvo nije uložilo trud u edukaciju korisnika, a komentari drugih odvjetnika ispod njezine objave otkrivaju da sustav ima još nedostataka pa primjerice ne prepoznaje elektronički pečat MUP-a.

S obzirom na navedeno, postavlja se i pitanje naknade štete koja će se pojaviti ako netko bude oštećen u cijeloj priči, a još važniji problem je u tome što prema trenutnim odredbama zakona i pravilnika nitko nije dužan čuvati originalnu dokumentaciju, što otvara niz mogućnosti za krivotvorenje. Između ostalog, Gruntovna je do uvođenja elektroničke uknjižbe morala dobiti original javnobilježnički ovjerenog ugovora, dok je sada potrebna samo skenirana ovjera.