e-Kontrola - nova e-Usluga HZMO-a

e-Kontrola - nova e-Usluga HZMO-a

e-Kontrola nova je usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja će postati dostupna 5. siječnja 2022. godine.

Riječ je o usluzi koja poslodavcima omogućava da elektroničkim putem dostave dokumentaciju potrebnu za postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, te preuzimanje zapisnika o kontroli u elektroničkom obliku.

E-Kontrola je nadogradnja postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana za uspostavljanje svih vrsta prijava za vođenje matične evidencije HZMO-a. Uslugu na jednostavan način mogu koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave Lana, bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a, a detaljne korisničke upute dostupne su na stranicama HZMO-a.

„Ovom uslugom dodatno moderniziramo proces kontrole podataka radi stvaranja pretpostavki za brže i jeftinije poslovno okruženje obveznicima doprinosa, pravnim i fizičkim osobama. Unaprjeđenjem digitalnog poslovanja i proširenjem e-Usluga također aktivno pridonosimo temeljnom poslovnom cilju HZMO-a, odnosno bržem ostvarivanju prava na mirovinu svih budućih umirovljenika“, izjavio je ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar.

e-Kontrola korisnicima osigurava jedinstven način obavještavanja o kontroli obveznika, digitalno prikupljanje i obradu propisane dokumentacije za kontrolu obveznika (rekapitulacija, popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i popratna financijska dokumentacija) te izradu i dostavu zapisnika o kontroli obveznika u elektroničkom obliku.

Novom uslugom digitalnog prikupljanja i obrade dokumentacije ubrzava se postupak kontrole podataka, smanjuju administrativni troškovi i aktivno pridonosi Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva Vlade RH u stvaranju jednostavnijeg i jeftinijeg poslovnog okruženja.