e-Građani nude tri nove usluge

e-Građani nude tri nove usluge

Sustav e-Građani od ove godine bogatiji je za tri nove usluge.

Ministarstvo hrvatskih branitelja razvilo je e-uslugu Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obitelji koja omogućava fizičkim korisnicima predaju sljedećih zahtjeva: Zahtjev za kupnju stana u vlasništvu RH, Zahtjev za kupnju stana u vlasništvu RH bez popusta za status, Zahtjev za ostvarivanje prava na prilagodbu prilaza do zgrade, stana i prilagodbu stana, Zahtjev za komunalno opremanje/komunalni doprinos i Zahtjev za izračun cijene stanova u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Putem usluge e-Nautika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, omogućena je online prijava dolaska stranog plovila ili hrvatskog čamca u hrvatske teritorijalne vode, radi plaćanja i preuzimanja elektroničke potvrde o uplati naknade za sigurnost plovidbe.

Usluga Gradske plinare Zagreb – Opskrba zvana Moj račun – Gradska plinara Zagreb-Opskrba omogućava korisnicima nositeljima obveze javne usluge opskrbe plinom uvid u svoje trenutno stanje uplata i zaduženja te stanja plinomjera. Korisnici mogu preuzeti svoje račune za plin u pdf formatu za tri godine unatrag, dojaviti trenutno stanje plinomjera i izabrati način dostave svojih računa. Također, pomoću kalkulatora troškova omogućeno je izračunati informativni iznos potrošnje plina kao i uputiti upit prema službi za korisnike te predati zahtjev za mjesečni obračun potrošnje plina.

Zajedno s postojećima, korisnicima sustava e-Građani sada je dostupno 66 elektroničkih usluga. Logiranje na sustav je moguće na više načina, pri čemu je vjerojatno najpraktičnije logiranje pomoću tokena banaka kojim se mogu izvršiti sve usluge osim onih koji traže najveću sigurnost poput izrade putovnice.