Do iskaznica za osobe s invaliditetom sada i putem interneta

Do iskaznica za osobe s invaliditetom sada i putem interneta

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom od danas se može podnijeti i putem e-Građana.

Navedena iskaznica može se koristiti za besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge, u slučaju kad osobe imaju tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 posto ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 postotnim tjelesnim oštećenjem, osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 posto, gluhoslijepe osobe sa 100 postotnim tjelesnim oštećenjem, osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja te djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja. Besplatan prijevoz za navedene kategorije odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozilo. Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim I. i II. stupnjem funkcionalnog oštećenja koja imaju prebivalište na otoku te njihova pratnja.

Zahtjev za izdavanje može se pronaći odabirom usluge u Katalogu usluga, područje Obitelj i život ili putem ovog linka. Nažalost, token banke neće biti dovoljan za izdavanje, jer je za podnošenje zahtjeva putem platforme e-Građani potrebna je vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti. Ukoliko je od izdavanja osobne iskaznice podnositelja prošlo više od pet godina zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju, dok je uplatu moguće izvršiti putem sustava e-pristojba. O svim promjenama u zahtjevu korisnik će dobiti obavijest u svoj korisnički pretinac, a iskaznica će biti dostavljena na adresu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ne dostavlja nalaze vještačenja ili rješenja o invaliditetu. Provjera ostvaruje li korisnik pravo na besplatan prijevoz u pomorskom prometu vrši se putem Registra o osobama s invaliditetom (ROI) koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo te su ažurirani podaci u evidenciji ROI-a osnovni preduvjet za uspješnu obradu zahtjeva za izdavanje Iskaznice.