26 godina nakon pokretanja - preko 104.000 aktivnih .hr domena

26 godina nakon pokretanja - preko 104.000 aktivnih .hr domena

Stručnjaci Sveučilišnog računskog centra - SRCE 27. veljače 1993. godine primili su e-mail s informacijom da je izvršena registracija nacionalne vršne . hr domene u interntskim root serverima

Dogodilo se to tri mjeseca nakon što je nacionalna akademska mreža službeno spojena na Internet, Spomenuti e-mail poslao je Jon Postel, jedan od pionira Interneta u ime organizacije Internet Assigned Numbers Authority (IANA), koja i danas koordinira upravljanjem adresnog prostora Interneta.

Upravljanje nacionalnim domenskim prostorom i u Hrvatskoj je, kao i u mnogim drugim zemljama, započelo u akademskoj zajednici. Registracija i aktiviranje nacionalne vršne internetske domene predstavljali su završni korak u uspostavi Interneta u Hrvatskoj. Oznaka domene .hr pojavljuje se od tada u nazivima računala, u prvim komunikacijama sa svijetom kao sastavni dio e-mail adresa, a nakon toga i sastavni dio svih ostalih internetskih servisa, prije svega web sjedišta. 

Pravo na besplatnu domenu kojim se ostvaruje temeljno pravo na prisutnost u virtualnom svijetu jedno je od načela prisutnih od samih početaka funkcioniranja .hr domene zadržano je do danas.

Do 2012. godine Srce je u ime CARNET-a, obavljalo administrativne i tehničke poslove upravljanja nacionalnom domenom, nakon čega CARNET u potpunosti preuzima sve poslove upravljanja .hr domenom. Ukupan broj registriranih .hr domena danas prešao je brojku od 104.000 domena.