Nova pravila Burze

Nova pravila Burze

Niz promjena među kojima su najvažnije nova kotacija i mogućnost da brokerske kuće postanu market-makeri pojedinih dionica novosti su među novim pravilima Zagrebačke burze koje je na sjednici održanoj 18. lipnja odobrila Hanfa.

Prema pravilima koja će se početi primjenjivati 20. srpnja, osim dosadašnje dvije kotacije - redovnog i službenog tržišta, ZSE će dobiti i Prime market. Uvjet za ulazak na redovno tržište je 15 posto dionica u free floatu (slobodnoj trgovini tj. distribuciji javnosti), odnosno 25 posto za službeno, iako će biti dozvoljeni izuzetci za slučajeve kad Burza utvrdi da je moguća fair, uredna i djelotvorna trgovina uz dovoljnu pretpostavljenu likvidnost, uzimajući u obzir broj dionica distribuiranih javnosti i tržišnu kapitalizaciju uvrštenih dionica.

U Prime market moći će biti uvrštene dionice koje ispunjavaju sve uvjete za Službeno tržište i čiji izdavatelj priloži ugovore s najmanje dva Specijalista, tj Market makera koji će obavljati poslove specijalističke trgovine za navedene dionice.

Specijalisti - članovi Burze koji ispunjavaju uvjete određene propisima RH i odlukama Burze - će biti dužni svakog trgovinskog dana putem Sustava dati istovremene ponude za kupnju i prodaju dionica koje prate sukladno potpisanom ugovoru, pod uvjetima i na način određen propisima i odlukama, pri čemu će Burza odrediti maksimalnu razliku u cijeni između specijalističke ponude za kupnju i prodaju, tj. spreada,

Uz navedene tri kotacije, Burza će dobiti i MTP - multilateralnu trgovinsku platformu - alternativno tržište koje neće imati isti status kao Uređeno tržište, jer ni instrumenti kojima se trguje neće morati odgovarati uvjetima propisanima za Uređeno tržište, pa će i rizik trgovanja takvim instrumentima biti veći.

Cjelokupna Pravila možete pronaći u sljedećem PDF dokumentu.