Hrvatska među državama s najvišim opterećenjima na plaće u svijetu

Hrvatska je prema rezultatima KPMG-ovog istraživanja provedenog u 86 država svijeta u samom vrhu po visini opterećenja na plaće.

Porezno opterećenje na plaće koje u Hrvatskoj iznosi 45 posto nije u samom vrhu, no kada se osim poreza na plaće u obzir uzmu i socijalna davanja, rezultati su poražavajući. Na primjeru 100.000 dolara godišnje bruto plaće Hrvatska ima drugo, a na primjeru 300.000 dolara treće mjesto po visini ukupnog opterećenja na plaće među 86 država koje su ušle u ispitivanje.

Drugim riječima, tvrtka u Hrvatskoj mora dati 100.000 dolara (511.040 kuna) godišnje, odnosno 42.586 kuna mjesečno kako bi netko primao 19.802 kuna mjesečno. Ovi podaci dakako variraju ovisno o tečaju dolara i prirezu grada, a sada su uvećani i za krizni porez, no okvirno se radi o točnim brojkama.

Istraživanje možete pronaći na ovom linku (PDF)

Hrvatska u vrhu po broju nezaposlenih mladih

Hrvatska stopa nezaposlenosti mladih iznosi 26,4 posto, te je prema podacima Eurostata jedna od najvećih stopa nezaposlenosti mladih u Europi.