Hanfa objavila kvartalni bilten s primjerima upotrebe divergencija

Hanfa je na svojim web stranicama objavila kvartalni bilten za zadnje tromjesečje 2008. godine.

Bilten sadrži pregled kretanja na tržištu kapitala, investicijskih i mirovinskih fondova te tržišta osiguranja i pregled vijesti Udruženja međunarodnog tržišta kapitala.

U ovom broju nalaze se i primjeri sa značenjem i upotrebom divergencija na primjerima iz prakse, kao i analiza kretanja Crobexa.

Bilten (PDF)