Hanfa demantira Večernji - Fudurić i Interfinance nisu isto

Hanfa je reagirala na članak Večernjeg lista "Sud poništio Hanfinu odluku i vratio licenciju Denicu Fuduriću", demantirajući pri tom dijelove članka koje smatraju neistinitima i nepotpunima.

 

Hanfa ističe kako se prema članku Večernjeg lista sugerira da je predmet oduzimanja licence brokerskom društvu Interfinance d.o.o. Zagreb pravomoćno okončan i da je to društvo dobilo natrag licencu oduzetu na šest mjeseci dana 28. lipnja 2007. Prema Večernjem, oduzimanje licence u kuloarima se vezalo za poništenje transakcija s Hidroelektrom a pogrešni podaci su poslužili Hanfi kao alibi.

Hanfa u svom demantiju ističe činjenice iz presude Upravnog suda RH u kojoj stoji kako nije točno niti istinito da je navedenom presudom Upravnog suda vraćena licenca Denisu Fuduriću, već je jedino poništeno rješenje Agencije kojim se oduzima na 6 mjeseci dozvola za rad brokerskom društvu Interfinance d.o.o. Zagreb, ali mu se ne vraća licenca. Rješenje je poništeno zbog nepotpuno utvrđenih činjenica i predmet se vraća u prvostupanjski postupak u kojem će se utvrditi neutvrđene činjenice na koje je ukazao Upravni sud. Dakle tom presudom nije preinačeno rješenje da bi se pogrešno i subjektivno izvodio zaključak da je licenca vraćena osobi koja nije uopće stranka u postupku podsjećaju u Agenciji.

Kako je vlasnik društva Interfinance od prosinca 2006. godine jedna britanska tvrtka, nije jasno u kojoj je ulozi u tekstz Denis Fudurić koji nije vlasnik, osnivač ili član društva Interfinance na koje se odluka odnosila. 

Hanfa ističe i kako licenca nije oduzeta na šest mjeseci zbog trgovanja dionicama Hidroelektre već zbog zbog povrede članka 52.stavka.1.točka.12. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, koji kao razlog oduzimanja dozvole za rad brokerskom društvu izričito navodi i dostavljanje neistinitih informacija.

Što se Hidroelektrinih dionica tiče, Hanfa je povodom nezakonitog trgovanja dionicama poništila transakciju te po dužnosti protiv odgovornih osoba podnijela nadležnim tijelima prekršajne i kaznene prijave. Postupak poništenja transakcije je pravomoćno okončan presudom Upravnog suda, br. Us 1179/2007-7 od 7. listopada 2008. kojom se odbacuje tužba protiv rješenja Hanfe.