Fintech projekti dobili podršku na webu HNB-a

Fintech projekti dobili podršku na webu HNB-a

Internet stranice Hrvatske narodne banke dobile su dio naziva Inovacijski hub namijenjen podršci tvrtkama koje razvijaju fintech proizvod ili uslugu.

Navedenom platformom fintechhub.hnb.hr/hr/pocetna HNB želi pomoći u snalaženju s regulatornim zahtjevima, u svjetlu povećanog interesa sudionika financijskog tržišta i ostalih poslovnih subjekata za razvoj inovacija na području bankovnih ili platnih usluga. Oni na njoj mogu dobiti odgovore na upite, informacije i pojašnjenja u područjima fintecha iz nadležnosti HNB-a. Namijenjena je onima koji razvijaju ili su već razvili tehnološku inovaciju u pružanju bankovnih ili platnih usluga neovisno imaju li prethodno odobrenje HNB-a za pružanje određene vrste usluga ili ne.

Osim pismenim putem, HNB nudi i kontakt telefonom i dogovaranje sastanka uživo radi bližeg upoznavanja poslovnog slučaja ili davanja podrške. Inovacijski hub namijenjen je idejama koje više nisu u početnoj fazi razvoja i u slučaju kad upiti imaju veze sa supervizijom, ndzorom i licenciranjem. Za nebankovne financijske proizvode u usluge nadležna je HANFA.