E-biz 2013: Potreban registar korisnika e-računa

E-biz 2013: Potreban registar korisnika e-računa

Treba li Hrvatskoj registar korisnika e-računa, odnosno treba li Hrvatskoj uopće e-račun pitanje je kojim je profesor Boris Vrdoljak s FER-a jučer započeo predavanje na e-biz 2013 konferenciji koje se ticalo regulatorskih zahtjeva za rad informacijskih posrednika.

Kako bi se korisnike potaknulo na elektroničku razmjenu računa bitna je automatizacija procesa razmjene e-računa, a krajnji cilj je taj proces provesti u potpunosti elektronički bez potrebe za naknadnim ispisivanjem računa, a pošiljatelj računa mora biti u mogućnosti poslati račun primatelju bez da zna tko je njegov informacijski posrednik.

Vrdoljak je rekao da je u Hrvatskoj je trenutna situacija takva da imamo desetak informacijskih posrednika koji većinom na razmjenjuju račune što znači da pošiljatelj može slati e-račune samo primateljima s kojima imaju istog informacijskog posrednika. Kako bi se razmjena e-računa mogla odvijati automatizirano potrebno je da se mogu razmjenjivati e-računi među različitim informacijskim posrednicima, za što nam je potreban registar korisnika e-računa.

Vrdoljak je iznio podatak da se u Hrvatskoj trenutno razmjenjuje tek 2 posto e-računa, a da bi registar korisnika e-računa sigurno povećao taj broj. U registru bi se nalazili podaci o pošiljateljima i primateljima računa i njihovim posrednicima te detaljima i uputama za slanje i primanje e-računa. Prema Vrdoljaku registar bi trebao biti javan kako bi se povećalo korištenje e-računa te bi ga trebalo povezati s infrastrukturom OIB-a.

Kako bi registar mogao izgledati prezentirao je Luka Humski s FER-a koji je sudjelovao u izradi prototipa registra korisnika e-računa.

Slavko Vidović iz Infodoma prezentirao je 4corner referentni model, a riječ je o modelu koji je nastao u bankarskom sektoru, a ulogu konsolidiranog izdavanja i slanja te ulogu primanja pružaju dva različita davatelja usluga. Igor Škevin iz Hrvatske gospodarske komore pozvao je prisutne na dogovor oko organiziranja Zajednice informacijskih posrednika elektroničkog računa.