Osijek: Seminar o guerilla marketingu

Seminar o guerilla marketingu u organizaciji Centra za poduzetništvo Osijek, održat će se 3. i 4. ožujka 2009. godine u prostorijama Centra.

Guerilla (alternativni) marketing predstavlja nekonvencionalni način promocije s ciljem pobuđivanja velike pažnje ciljnog tržišta s vrlo malim marekting proračunom.

Cilj ovog seminara je upoznati polaznike s osnova gerila marketinga, taktikama i marketing strategijama, novim medijima oglašavanja, 10 zapovjedi gerila dizajna itd. Seminar će se održavati u prostorijama Centra za poduzetništvo Osijek, Šetalište k . F. Šepera 13/2, u vremenu od 12 – 17 sati. Informacije i prijave na 0800 345 345 ili cfe@os.t-com.hr.