Održana proslava Sveučilišnog dana e-učenja i 15 godina Centra za e-učenje Srca

Održana proslava Sveučilišnog dana e-učenja i 15 godina Centra za e-učenje Srca

Sveučilišni dan e-učenja i proslava 15 godina rada Centra za e-učenje Srca održani su u toj ustanovi.

Proslavi su prisustvovali brojni uzvanici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja – korisnici usluga Centra za e-učenje Srca te suradnici i članovi mreže e-učenja koju Srce kontinuirano gradi. 

Događanje je započelo pozdravnim govorom ravnatelja Srca Ivana Marića koji je istaknuo: „Srce kao nacionalni računski centar svih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj s ponosom ističe svoju ulogu pouzdanog partnera u digitalnom obrazovanju. Usmjereni smo na osiguravanje digitalnih resursa i usluga koje stavljamo na raspolaganje cijeloj akademskoj i znanstvenoj zajednici. Sustavna edukacija naših korisnika u korištenju tih resursa i usluga te jačanje njihovih digitalnih kompetencija sastavni je dio naše misije i to uspješno radimo od našeg osnutka. Centar za e-učenje zauzima pri tome posebno mjesto u Srcu i već 15 godina prednjači u području e-obrazovanja, ne samo na Sveučilištu u Zagrebu već i u cijeloj Hrvatskoj“

Nakon toga je uslijedio panel „Koliko digitalno treba biti digitalno obrazovanje?“ u kojem su panelisti: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tomislav Jagušt s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, prof. art. Ivana Kuljerić Bilić s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podijelili svoja razmišljanja i stavove o tome koliko treba biti digitalno obrazovanje iz njihove perspektive rada. Budući da dolaze iz raznih područja znanosti i umjetnosti panelisti su koristeći primjere vlastite prakse  implementacije digitalnih tehnologija u nastavu pokazali da digitalne tehnologije mogu unaprijediti kvalitetu nastave i omogućiti što bolju realizaciju postavljenih ishoda učenja. Tim su primjerima ponudili i odgovor na pitanje panela, a to je da digitalne tehnologije sigurno mogu unaprijediti kvalitetu obrazovnog procesa te da danas više nije pitanje je li bolja tradicionalna učionička nastava ili nastava online, nego kako primijeniti oboje u cilju osiguranja kvalitete poučavanja i učenja i prilagodbe nastave potrebama digitalnog doba. Nema jedinstvenog modela koji je primjenjiv za sve, nego svaki nastavnik treba prepoznati i implementirati digitalne tehnologije u onom obimu koji odgovara potrebama tog kolegija, polaznicima kao i okruženju u kojem se provodi. Panelisti su se složili da isključivo učionička nastava danas više nije najbolje rješenje jer živimo, radimo i učimo u digitalnom dobu u kojem su potrebne i digitalne vještine kako bi današnji studenti sutra kada izađu na tržište rada bili zapošljivi, ali i da mogu svojim radom i djelovanjem aktivno sudjelovati i pridonositi društvu u kojem žive.

U završnoj riječi pomoćnica ravnatelja Srca doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić zaključila je: „Tijekom ovih 15 godina Centar za e-učenja Srca postao je nacionalni centar za pružanje podrške visokoškolskim ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata za e-učenje u obrazovnom procesu. U središtu obrazovnog procesa su studenti, a da bi se njima pružilo najbolje iskustvo učenja neophodno je pružiti kvalitetnu i sustavnu podršku nastavnicima te ih educirati da bi unapređujući vlastite digitalne kompetencije studentima mogli omogućiti obrazovni proces u skladu s njihovim potrebama i potrebama digitalnog doba.“ 

Centar je osnovan u Srcu kao jedan od rezultata međunarodnog projekta EQIBELT (Education Quality Improvement by E-Learning Technology) i službeno je počeo s radom u prosincu 2007. godine. Centar za e-učenje uspostavljen je kao središnja točka na Sveučilištu u Zagrebu za koordiniranje, poticanje i razvoj aktivnosti u području e-učenja. Danas Centar za e-učenje Srca djeluje kao nacionalni centar za e-učenje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji održava i kontinuirano unaprjeđuje virtualno okruženje za e-učenje Merlin na kojem se nalazi više od 30.000 e-kolegija visokoškolskih ustanova u RH koje održava oko 10.000 nastavnika za skoro 100.000 studenata. Važan dio aktivnosti Centra za e-učenje je podrška korisnicima i projekti na kojima zajedno s nastavnicima radimo na razvoju i unapređenju njihovih e-kolegija kao i na promociji e-učenja i otvorenog obrazovanja organizacijom niza događanja. Tako je u ovih 15 godina Centar za e-učenje organizirao više od 120 nacionalnih i međunarodnih događanja. Centar sustavno radi i na edukaciji i usavršavanju nastavnika u stjecanju digitalnih kompetencija u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-učenja te je do sada  tečajeve i radionice Centra pohađalo preko 7.800 polaznika.