Hanfa i HGK 3. srpnja organiziraju savjetovanje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - Hanfa i Hrvatska gospodarska komora - HGK 3. srpnja organiziraju u vijećnici HGK u Zagrebu (Rooseveltov trg 2 u 9 sati) organiziraju savjetovanje s predstavnicima Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima.

Hanfa je kao temu na savjetovanju predložila obvezu institucionalnih ulagatelja na obavještavanje o transakcijama obveznicama provedenim izvan uređenog tržišta, a Udruženje sljedeće teme:
- Primjere za izradu izvještaja "Izloženost investicijskih društava” tj. obrasci: IZL, IZL-1, IZL-2, IZL-3, IZL-4.
- Praktične primjere izračunavanja "adekvatnosti kapitala" tj. obrasci: K, AK, KONS, KT, DKT, SR, ORD, ORT, JSZU, VFIR, VR, RRJP, RRLD, RPO, RN, PDI, IM, IM-DET, KRSP, OPR, OPR-DET.
- Zakon o tržištu kapitala i Zakon o kreditnim institucijama: Adekvatnost kapitala (HNB je odgodila primjenu do 31.03. 2010. temeljem ZOKI-a, da li se očekuje odgoda i od strane HANFA-e temeljem ZTK?)
- Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o tržištu kapitala i Pravila SKDD: Ukoliko na skrbničkom računu koji nije na ime, klijent ima i dionice kreditne institucije, da li je potrebno za klijenta otvoriti skrbnički račun na ime na kojem će se nalaziti dionice te kreditne institucije (pobliže objasniti primjenu u praksi odredbe čl. 30., st. 6. ZOKI-a)
- Pojašnjenje politike alokacije naloga, definiranje vremena zaprimanja naloga (kada je stigla instrukcija ili kada je nalog unesen u knjigu naloga), kada se šalje obavijest klijentu o zaprimljenoj instrukciji, nalogu itd.