Danas rok za predaju radova međunarodnog seminara za mlade ekonomiste

U sklopu ekonomske konferencije u Dubrovniku, HNB organizira YES - Young Economist's Seminar koji će mladim hrvatskim ekonomistima pružiti mogućnost prezentacije svojih radova pred međunarodnom publikom.

Zainteresirani moraju trenutno pohađati postdiplomski studij u Republici Hrvatskoj ili biti hrvatski građani koji pohađaju postdiplomski u nekoj stranoj državi, ili biti trenutno zaposleni u Hrvatskoj, s time da zadnju titulu nisu dobili prije 2000. godine.

Rok za prijavu je danas, a izbor će biti izvršen do 22. svibnja. Više informacija možete vidjeti na http://efst.hr/vijesti.php?n=591

Radovi će biti prezentirani 24. lipnja.