Memgraph

Memgraph je snažna platforma za izradu aplikacija temeljenih na grafovima i tokovima podataka, a omogućuje developerima programiranje svojih aplikacija u samo nekoliko minuta.