Tinel #33 with Kévin Dunglas - Split

20.02.2020 u 18:00
Tinel #33 with Kévin Dunglas - Split

Building real-time APIs using HTTP/2 and the Mercure protocol - naziv je predavanja kojeg će na 33. Tinelu održati Kévin Dunglas

U fokusu predavanja bit će Mercure - moderna i prikladna zamjena za Websocket, novi protokol koji omogućuje slanje updatea podataka prema web browserima i drugim HTTO klijentima na prikladan, brz i način ekonomičan za bateriju. Kévin Dunglas autor je Mercurea,

Događaj podržava ICT Županija, službena inicijativa Splitskodalmatinske županije koja potiče razvoj ICT-a. Sudjelovanje je besplatno.

Lokacija: Locastic