Zagrebačka županija odvaja 6,5 milijuna kuna za poduzetničke zone

Zagrebačka županija sutra će uputiti poziv svim svojim gradovima i općinama za dodjelu 6,5 milijuna kuna za poticanje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona.

S obzirom na visoke troškove osnivanja i stavljanja u funkciju poduzetničkih zona županijska sredstva znatno će ubrzati privođenja zona u funkciju.

Na sjednici Poglavarstva Zagrebačke županije odobreno je i četiri milijuna kuna za sufinanciranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture. Sredstva su odobrena za 15 općina i gradova koji će novac utrošiti većinom za prometnu infrastrukturu i zbrinjavanje otpada. (Raspodjela sredstava: Dugo Selo – 150.000 kn, Jastrebarsko – 250.000 kn, Sveti Ivan Zelina 100.000 kn, Vrbovec – 1.000.000 kn, Općina Rugvica 300.000 kn, Općina Kloštar Ivanić – 300.000 kn, Općina Stupnik 300.000 kn, Općina Bedenica 250.000 kn, Općina Kravarsko 300.000 kn, Općina Pokupsko 105.000 kn, Općina Farkaševac 250.000 kn, Općina Preseka 250.000 kn, Općina Jakovlje 100.000 kn, Općina Luka 300.000 kn, Općina Pušća 40.000 kn.)

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagrebačka županija i Grad Dugo Selo zajednički će financirati izgradnju 14 milijuna kuna vrijednu športsku dvoranu Osnovne škole Dugo Selo. Šezdeset posto predviđenih sredstva osigurana su u sklopu programa „Integralni razvoj lokalne zajednice – EIB II“, dok će županija i grad financirati svaki po 20 posto projekta.

Do kraja mjeseca raspisat će se dva natječaja vezana uz turizam. Županija će u ovoj godini dodijeliti milijun kuna bespovratnih kapitalnih pomoći za kupnju, obnovu i uređenje tradicijskih kuća, odlučili su poglavari. Milijun kuna bespovratnih pomoći dodijelit će se i za razvoj turističkih smještajnih kapaciteta. Također je dogovoreno kako će se Turističkoj zajednici Zagrebačke županije odobriti donacija u iznosu od 700.000 kuna za provođenje projekata koji za cilj imaju promociju turističke ponude na području županije.

Zagrebačka županija osigurat će milijun kuna, a Hrvatske vode 1,3 milijuna kuna za nastavak izgradnje magistralnog cjevovoda u Žumberku, dijela kolektora fekalne kanalizacije u naselju Domaslovec – Hrastina, kolektora i sabirnih kanala kanalizacije naselja Otok, kolekotora Vugrinščak-Taborec-Rudarska Draga te kolektora fekalne kanalizacije u naselju Medsave.

Domu zdravlja Zagrebačke županije odobreno je milijun kuna za sufinanciranje hitne medicinske pomoći, te 400.000 kuna za sufinanciranje preventivnih programa kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze i raka dojke.

Poglavarstvo je donijelo odluku i o dodjeli 200.000 kuna Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za provedbu projekta «Uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Zagrebačke županije». Prva faza provedbe projekta, koja će se realizirati u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, obuhvatit će 50 kućanstva u Zagrebačkoj županiji u koja će se ugraditi solarni sustavi za grijanje i pripremu tople vode, a projekt će se provoditi tijekom 2009. i 2010. godine.

I ove godine županija će nastaviti s projektom ocjenjivanja vina u Zagrebačkoj županiji sa županijskom izložbom vina. Za tu namjenu Poglavarstvo je odobrilo 125.000 kuna, a prihvaćen je i Pravilnik ocjenjivanja vina. Zagrebačka županija financirat će za 9 učenika srednjih škola s područja županije sudjelovanje na 33. Govorničkoj školi koja će se održati od 21. do 29. ožujka u Platu. Prihvaćeno je i pokroviteljstvo nad 8. sajamskom priredbom «Proizvodi hrvatskog sela» koja će se na Bundeku održati od 3. do 5. travnja. S ciljem što uspješnije prezentacije proizvođača s područja županije izdvojit će se 30.000 kuna. Ove godine očekuje se preko 400 izlagača iz svih krajeva Hrvatske, a organizatori očekuju preko 15.000 posjetitelja.