Impressum

Rep.hr je portal koji vijestima prati hrvatsku IT scenu, oglasnik IT poslova i kalendar događaja u IT-u.

O NAMA
Kontakt:

info@rep.hr
t: 01 4578 359
f: 01 4578 045

IMPRESSUM:
Direktor i urednik:

Bojan Bajgorić Šantić
bojan.santic@rep.hr

Suradnici:
Fiip Jurić, Nandino Lončar,​

PODACI O TVRTKI:
Puno ime tvrtke:

Računalni i ekonomski poslovi - REP d.o.o. za poslovne usluge
Skraćeno ime tvrtke:
Računalni i ekonomski poslovi - REP d.o.o.
Adresa:
Veslačka 10B
Zagreb 10000
Sud upisa tvrtke: Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 97663697990
MBS: 080668350
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Kunski žiro račun (IBAN) HR3024840081104840673
Temeljni kapital: 100.000 kuna, uplaćen u cijelosti

Programiranje, dizajn i CMS:
Studio Locastic, Split
www.locastic.com