Projekt vrijedan 117 tisuća eura rezultirao portalom koji nije zaživio

Projekt vrijedan 117 tisuća eura rezultirao portalom koji nije zaživio

Portal tržišta rada Varaždinske županije koji je izradio HZZ Varaždin uz pomoć Europske unije dvije godine nakon pokretanja gotovo da i nema posjetitelja, no čini se da tu nema ništa sporno jer su zadovoljeni svi indikatori kojima se mjerila uspješnost projekta u sklopu kojeg je napravljen.

Portal Iščemposel.hr sastoji se od osnovnog vodiča za nezaposlene, prostora za oglašavanje radnih mjesta na kojem nema oglašenih poslova, ali je objavljeno gotovo 500 životopisa te nekoliko rubrika u kojima su manje baze podataka i osnovne informacije o obrazovanju, financiranju i drugim kategorijama vezanima uz posao. Ipak, mnogi će uočiti veliku razliku između uloženog i dobivenog - vrijednost projekta iznosila je 117 tisuća eura, pri čemu je većinu financirana preko fondova Europske unije,a pogled na servis Alexa.com koji procjenjuje posjećenost neke web stranice pokazuje kako ovaj portal danas ima jako malo posjeta - rangiran je kao 20.594.884 portal na svijetu, a uopće nema regionalnih podataka. Za usporedbu, rep.hr je na Alexi 131.082 na svijetu i 158 u Hrvatskoj.

S obzirom da je grad Zadar nedavno prošao drugi krug evaluacije nakon čega bi mogao dobiti sredstva za sličan projekt vrijedan 161.447 eura, bilo bi dobro zapitati se treba li njegovu uspješnost mjeriti pokazateljima posjećenosti i brojem sadržaja na portalu. Predstojnici varaždinskog HZZ-a Jasenki Hutinski i voditeljici projekta Petri Lazić postavili smo nekoliko pitanja o samom projektu, a iz njihovih odgovora može se zaključiti kako su zadovoljeni svi indikatori na osnovu kojih je varaždinski projekt može ocijeniti uspješnim.

Možete li mi ukratko pojasniti što su bili glavni elementi projekta, što je trebao biti ključni sadržaj portala i kolika je vrijednost ukupnog projekta? Možete li pojasniti kakva je bila osnovna struktura budžeta?
Projekt „One click away“ za svoj cilj imao je umrežavanje ključnih dionika  lokalnog odnosno regionalnog tržišta rada (Varaždinske županije). Projektom je bilo planirano pokretanje portala tržišta rada koji će imati dvije funkcije:
1. pokretanje informativnog modula portala koji bi posjetiteljima učinio određene informacije o tržištu rada dostupnim na jednom mjestu. Informacije objavljene na portalu pokrivaju različita područja vezana na tržište rada (prava i obveze te usluge HZZ, mogućnosti financiranja i stipendiranja; strategije i akcijske planove vezane uz tržište rada, informacije o obrazovnim ustanovama, poslodavcima, udrugama i slično).
2. drugi dio portala zamišljen je kao obrazovni kutak na portalu gdje su objavljene prezentacije iz različitih područja vezana uz tržište rada, samozapošljavanje i slično.

Sam projekt imao je dvije osnovne faze na temelju kojih je došlo do izgradnje samog portala. Naime, da bi se objasnio informativni modul projektni tim održao je 19 konzultativnih sastanaka sa svim ključnim dionicima tržišta rada podijeljenih po segmentima: 1. javna tijela 2. obrazovne ustanove 3. nevladine udruge 4. poslodavci 5. jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave. Na tim konzultacijama prezentiran je sam projekt i njegovi ciljevi, te informacije koje se žele objaviti na portalu. Također je omogućeno lokalnim i regionalnim dionicima da daju svoje prijedloge i potrebe za informacijama na jednom takvom portalu. Nakon provedenih konzultativnih sastanaka sa dionicima koji su tako odlučili, sklopljeni su sporazumi o suradnji (ukupno je sklopljeno 58 sporazuma o suradnji).
 
Drugi dio projekta bio je vezan uz izgradnju edukativnog modula portala s kojim se žele učiniti dostupna znanja svim zainteresiranim korisnicima. Da bi edukativni materijal učinili što je više moguće prilagođen potrebama (nezaposlenih) osoba, u samom projektu je planirano da će se taj materijal testirati kroz niz radionica za nezaposlene osobe. Tako su za vrijeme trajanja portala održane 32 radionice za više od 300 dugotrajno nezaposlenih osoba na 8 različitih tema: 1. Motivacija, samoprocijena i samopoštovanje 2. Stres i nezaposlenost 3. Pisanje molbe i životopisa 4. Komunikacijske i prezentacije vještine: prvi dojam i razgovor za posao 5. Što je gdje na Internetu 6. Kako postati poduzetnik 7. Mali i srednje poduzetništvo: pregled poslovnog plana 8. Koristi od programa u poljoprivredi Materijali sa svih radionica dostupni su na portalu, uz dodatne edukativne materijale koji su izrađeni nakon provedbe projekta.
 
Sam projekt imao je ugovorenu vrijednost od 117.645,00 eura, od čega je 99.972,00 eura bilo sufinanciranje Ugovornog tijela, a ostatak sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Varaždin.
Najveći dio sredstava na projektu pokrio je troškove plaća projektnog tima, te web stručnjaka koji su izrađivali portal (gotovo 65%).
Nešto više od 6% budžeta bilo je planirano za nabavu opreme.
Preko 20% sredstava bilo je namijenjeno za ostale troškove (prvenstveno troškovi održavanja radionica i promocije).
Ostalo su bili administrativni troškovi provedbe projekta (7%).
 
Čime se mjerila uspješnost/ispunjenje projekta (s obzirom da su sredstva došla iz fondova EU)?
Sama uspješnost projekta mjeri se indikatorima koji su postavljeni u samom projektu i sastavni su dio ugovora s Ugovornim tijelom. Za svaki očekivani rezultat koji je naveden u projektu, prijavitelj projekta dužan je napisati na koji način će pravdati taj rezultat (navode se objektivno provjerljivi indikatori i izvori provjere tih indikatora). U slučaju projekta „One click away“ indikatori su bili: kupnja i instalacija opreme, broj održanih konzultativnih sastanaka te broj prisutnih na tim sastancima, broj održanih radionica zajedno s brojem nezaposlenih koji su sudjelovali, broj sklopljenih sporazuma. Za sve indikatore potrebno je voditi opsežnu dokumentaciju koja se dostavlja Ugovornom tijelu u obliku kvartalnih izvještaja, završnog izvještaja, te su dio provjere koju na licu mjesta provodi Ugovorno tijelo. Svi indikatori navedeni u samom projektu odnosno ugovoru ispunjeni su od strane projektnog tima. 
 
Što se tiče dugotrajnosti projekta - kakav je bio plan po pitanju njegove duljine trajanja i što je bio Vaš plan za trenutak kad ono istekne?
Sam projekt provodio se u razdoblju od godine dana (27.1.2011. do 26.1.2012). Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, ugovorom je preuzeo obvezu da portal održava najmanje 7 godina od završetka projekta, no namjera je trajno održavati portal.
 
Što se oglasa za posao tiče - svojevremeno ste sklopili ugovore s tvrtkama da će one slati oglase za posao. Znači li nepostojanje oglasa da ti ugovori nisu poštivani?
Sa poslodavcima nisu sklapani ugovori da će oni slati odnosno objavljivati potrebe za radnicima na portalu iscemposel.hr. Naime, niti jedan poslodavac nije sklapanjem sporazuma o suradnji preuzeo na sebe odgovornost o objavi slobodnih radnih mjesta na portalu, niti je HZZ, PU Varaždin sklapanjem ugovora s Ugovornim tijelom na sebe preuzeo obvezu da takvu mogućnost odnosno uslugu omogući.
 
Mogućnost o objavljivanju slobodnih radnih mjesta dogovorena je za vrijeme partnerskih konzultacija kada je od različitih predstavnika ključnih dionika predloženo da bi tako nešto moglo biti omogućeno na portalu. Kako je želja projektnog tima bila da se portal što je više moguće približi potrebama korisnika odlučeno je da će se ta mogućnost učiniti funkcionalnom na portalu za poslodavce koji to žele. Dio poslodavaca je uistinu tu mogućnost i iskoristio te objavio slobodna radna mjesta (koja više nisu aktivna), međutim u ovom trenutku niti jedan od registriranih poslodavaca nema objavljeno slobodno radno mjesto. 
 
Ukoliko već poslodavci nisu samostalno slali oglase, zašto se niste poslužili automatizmom i preuzimanjem oglasa koje na raspolaganju ima HZZ na svojoj glavnoj web stranici?
Projektni tim projekta „One click away“ odlučio je da se oglasi za posao objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće preuzimati na stranice portala www.iscemposel.hr, nego je linkom na početnoj stranici portala svim posjetiteljima portala omogućeno direktno spajanje na stranicu Burze Rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na kojoj se nalaze sva slobodna radna mjesta objavljena na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.