Uskoro gotov projekt GISDATA grupe za IMLEK

GISDATA Grupa kroz svoju operativnu tvrtku GISDATA Beograd kao nosiocem posla,  u suradnji sa GISDATA Zagreb privodi u punu implementaciju projekt cjelovitog rješenja optimizacije poslovnih procesa i izgradnje GIS-baziranog informacijskog sustava za upravljanje, planiranje i optimizaciju logističke poslovne funkcije te satelitski nadzor voznog parka u industriji IMLEK, jednoj od vodećih mljekarskih tvrtki u regiji.

Nova poslovna infrastruktura za svakodnevni rad poslovne funkcije logistike u IMLEKu osigurati će učinkovitiju distribuciju gotovih proizvoda dinamičkim planiranjem optimalnih ruta te kvalitetnijim raspolaganjem i boljom iskoristivošću voznog parka – svakodnevnim optimalnim izborom vozila ovisno o promjenljivom ukupnom skupu narudžbi za izlaznu robu baš za taj dan, korištenjem voznog parka u više smjena te noćnom dostavom robe. Ovim sustavom se dinamički upravlja  radnim aktivnostima više od 140 IMLEKovih vozila u Srbiji koja svakoga dana mliječnim proizvodima iz četiri mljekare opslužuju više od 5 tisuća opskrbnih točaka. Projekti uvođenja logističkog i nadzornog sustava ostvareni su uz visoko stručni GISDATA konzalting za logistiku,  implementacijom GISDATA specijalizirane logističke aplikacije „Diverton“ te GISDATA sustava za nadzor korporativnih floti vozila „GISDATA Fleet.Desktop“ izgrađenim na temelju ESRI ArcLogistic i ArcGIS platformi, uz punu integraciju sa ERP sustavima.

„U mnogim industrijama logistički procesi i procesi „na terenu“, kao što su procesi dostave roba ili izvršenja popravaka na mreži ili uređajima distribuiranim u prostoru, nose značajan dio poslovnog troška. U industriji osjetljivih prehrambenih roba, kao što su mliječni proizvodi, i do 30% ukupnih troškova poslovanja odnosi se na logistiku dostave do prodajnih mjesta ili prikupljanja. Slično, ili još više troška, odnosi se na terenski rad u industrijama koje vode i održavaju značajnu infrastrukturu u prostoru – energetika, telekomunikacije, komunalna infrastruktura – ili kod onih djelatnosti koje skrbe za usluge građanima „na terenu“ kao što su hitna pomoć ili policija.

GISDATA svojim klijentima već godinama pruža cjelovita rješenja i to kako poslovni i tehnički konzalting,  tako i cjeloviti vlastiti aplikacijski softver za optimizaciju, upravljanje, operativnu podršku i nadzor tih logističkih i terenskih poslovnih procesa. Time komercijalnoj industriji donosimo značajne uštede troškova i povećanje kvalitete, a u javnom sektoru poboljšanje odaziva, nadzor troškova i povećanje uslužnosti građanima. I mljekarska industrija IMLEK, vođena jasnim poslovnim ciljevima dioničara investicijskog fonda Salford i uprave, za unaprjeđenjem poslovanja,  prepoznala je snagu ovakvih GISDATA rješenja i odlučila se za ovaj projekt sa vrlo jasnim povratom na investiciju.

U projektu za IMLEK koristimo i implementiramo naš visoko stručni konzalting i provjerena aplikacijska rješenja koja smo do sada primijenili i u drugim zemljama i projektima, npr. u mljekarskoj industriji na projektu za Dukat, kojeg smo tada bili ostvarili u suradnji sa jednom od vodećih svjetskih tvrtki za poslovni procesni konzalting, AT Kearney. Danas i naši stručnjaci daju visoko stručni konzalting, a implementiraju naš vlastiti kompleksni softver za upravljanje logistikom.

GISDATA cjelovita rješenja pored konzaltinga, cjelovitog vlastitog softvera, školovanja i podrške uključuju također i sve baze podataka o prometnicama, ulicama i adresama te lokacijama od interesa, a koje su osnovica za rad profesionalnih aplikacija za rutiranje velikih korporativnih flota vozila. Osim obimnih mogućnosti prilagodbe potrebama svakog pojedinačnog klijenta inicijalno, naša rješenja omogućuju jednostavno proširenje sustava i njegov razvoj usporedo s rastom tvrtke. U središnji sustav je također vrlo jednostavno dodati nova distributivna mjesta i lokacije, bez obzira nalaze li se u matičnoj državi ili inozemstvu.

Ovakva rješenja donose tvrtkama konkretne uštede, i do 15%, na troškovima distribucije i logistike. Uzmemo li u obzir da upravo ti troškovi nose i 30% poslovanja, jasna je isplativost ovakvih projekata“, istaknuo je Boran Lončarić, predsjednik Uprave GISDATA Grupe.

U sklopu baze podataka GISDATA cjelovitog rješenja „Diverton“ za upravljanje i optimizaciju logistike nalaze se podaci o svim vozilima, putni atlas te geografske koordinate i adrese svih dostavnih mjesta. Sustav svakodnevno automatski preuzima narudžbe iz IMLEKovog ERP poslovnog sustava te na osnovi broja i ukupne težine narudžbi,  kapaciteta raspoloživih vozila te lokacija, radnog vremena i poželjnih vremena isporuke na dostavna mjesta automatski stvara optimalnu detaljnu alokaciju svih roba na vozilu. Istodobno za svako vozilo i individualne optimalne rute i redoslijed kretanja te isporuka, izdaje radne naloge za tovarenje, prijevoz i isporuku roba za svako vozilo individualno, a optimizirajući ukupni trošak uz zadovoljavanje ukupne tražene kvalitete dostave, tj. točnih količina i vremena dostave.

GISDATA Fleet.Desktop rješenje za nadzor, uz kontinuirani nadzor pozicije i brzine vozila putem GPS uređaja, posjeduje i dvije vrlo značajne karakteristike za mljekarsku industriju: nadzor temperature rashladnih komora na hladnjačama te senzore za detekciju i dojavu otvaranja vrata komore. Svi navedeni podaci neprestano se prate i putem GPRS komunikacijske mreže šalju u centralizirani sustav.

Uz sveobuhvatni pregled distributivne operacije u stvarnom vremenu sustav omogućuje i jednostavnu izradu dnevnih, mjesečnih ili godišnjih izvještaja, a koji pružaju kvalitetniji uvid u iskoristivost te učinkovitost rada svakog pojedinačnog vozila. Posebnu novost predstavljaju novi unaprijeđeni izvještaji koji će i samim kupcima uskoro omogućiti bolji uvid u dinamiku dostave. Naime, IMLEKov kupac će na zahtjev uskoro moći dobiti podatak o tome kada mu je točno roba isporučena, za svaki dan u mjesecu, kao i o vremenskom trajanju dostave. Na ovaj način IMLEK još jednom pokazuje da izuzetnu pažnju posvećuje svojim kupcima. I kupci implementacijom ovog modernog i naprednog sustava, već sada imaju višestruku korist koju im donosi redovna i efikasno isplanirana dostava.

„Optimizacija ruta smanjuje ukupnu kilometražu trasa i za više od deset posto, što direktno utječe na smanjenje troškova, te uz to povećava kapaciteta iskoristivosti voznog parka na 90 posto. To znači da korisnici mogu svoju dostavu planirati u dvije smjene te time udvostručiti bolju iskoristivost vozila, odnosno bolje planirati i svoje održavanje vozila te investiranje u zamjenu vozila novima ili smanjiti potrebu za proširenjem voznog parka.

U situaciji kada i komercijalne tvrtke i javne službe nastoje značajno optimizirati svoje troškove, a povećati kvalitetu i internu efikasnost i zadovoljstvo, kako vlastitih djelatnika tako i korisnika, GISDATA svojim cjelovitim rješenjima za logistiku i terenski rad kreira za svoje korisnike vrijednosti koje direktno utječu na značajne uštede, povećanje kvalitete i zadovoljstva kupaca i zaposlenika. Dobre komercijalne kompanije i javna uprava prepoznaju te vrijednosti i investiraju u takve projekte,“ nadodao je Lončarić.

IMLEK je članica Danube Foods grupe, vodeće grupacije u sklopu prehrambene industrije i u vlasništvu je investicijskog fonda Salford iz Londona. Uz to je i najveća mljekarska industrija na području Srbije i regije, koja je prošle godine ostvarila prihod veći od 200 milijuna EUR. IMLEK ima ukupno četiri mljekare u Srbiji, tri u Bosni i Hercegovini, te po jednu u Crnoj Gori i Makedoniji.  Svakodnevno otkupljuje mlijeko od 14 tisuća kooperanata, te proizvodi oko 80 različitih suvremenih mliječnih proizvoda europske kvalitete.  IMLEK je regionalnom poznat po svojim popularnim kvalitetno oblikovanim i prepoznatljivim robnim markama kao što su „Vitalino“ i „Moja kravica“.  Uz izravnu prisutnost na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, IMLEK aktivno razmatra ulaganja i u hrvatsko i slovensko tržište.