Održavanje zemljišnih knjiga - posao vrijedan 34,1 milijuna kuna

Održavanje zemljišnih knjiga - posao vrijedan 34,1 milijuna kuna

Objavljen je natječaj za održavanje aplikativnog sustava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra vrijedan 34,1 milijuna kuna.

Riječ je o okvirnom sporazumu za razdooblje od sljedeće dvije godine, a prema troškovniku on obuhvaća osnovno korektivno i preventivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra tijekom dvije godine, uslug podrške Digitalnog geodetskog elaborata DGU tijekom dvije godine, 1800 inženjer dana adaptivnog i perfekcijskog održavanja Zajedničkog informacijskog sustav zemljišnih knjiga i katastra i 2400 zahtjeva za posebnim uslugama.

Održavanje se odnosi na integrirani aplikativni sustav koji funkcionira kao jedinstvena cjelina za podršku poslovnim procesima zemljišnih knjiga i katastra i zbog toga nije podijeljeno na grupe.