Objavljena web forma za pregled građevina nakon potresa

Objavljena web forma za pregled građevina nakon potresa

Tvrtka GDi zradila je za zagrebački Ured za upravljanje u hitnim situacijama web formu za prijavu pregleda građevina nakon potresa.

Forma se nalazi na adresi https://arcg.is/1vafny0 i omogućava unos niza podataka o građevinama koje su oštećene u jučerašnjem potresu u Zagrebu. Osim svojih podataka i podataka o oštećenom objektu, prijavitelji u formu može unijeti lokaciju objekta na karti, fotografije oštećenja i slične informacije.

Timovi građevinara jučer su odradili oko 500 brzih procjena, a prijavljene objekte će obići prema prioritetima, odnosno vrstama i veličini oštećenja.