Java na vrhu PYPL i TIOBE indeksa

Java na vrhu PYPL i TIOBE indeksa

Programski jezik Java najpopularniji je programski jezik prema podacima PYPL i TIOBE indeksa za veljaču 2018. godine.

U top pet jezika PYPL indeksa su još Python, PHP, JavaScript i C#, a u TIOBE indeksu C, C++, Python i C#.

PYPL indeks kreira se na temelju google pretraga za tutorialima o programskim jezicima, tj. korištenjem Google Trendsa, dok TIOBE indeks broji web stranice na kojima se spominje neki programski jezik.

Kreira li se tablica prema vrijednostima iz oba indeksa, izgledala bi otprilike ovako:

R. Br.

Programski jezik PYPL TIOBE
1. Java 1. 1.
2. Python 2. 4.
3. C 6. 2.
4. PHP 3. 7.
4. C# 5. 5.
6. Javascript 4. 8.
7. R 7. 13.
8. Ruby 11. 10.
9. Swift 9. 16.
10. Visual Basic   6.
11. Objective-C 8. 20.
12. Matlab 10. 19.
13. Delphi 21. 9.
14. C++   3.
15. Perl 17. 17.
15. Visual Basic .NET   6.
17. Go 18. 18.
18. SQL   11.
19. Typescript 12.  
20. VBA 13.  
21. PL/SQL   14.
22. Assembly   15.
22. Scala 15.  
24. Kotlin 16.  
25. Iua 19.  
26. Rust 20.  
27. Haskell 22.