Davor Majetić na čelu udruženja za informacijske tehnologije HGK

Davor Majetić na čelu udruženja za informacijske tehnologije HGK

Udruženje za informacijske tehnologije Hrvatske gospodarske komore na svojoj je osnivačkoj plenarnoj sjednici 17. studenoga u Zagrebu izabralo prvog predsjednika, Davora Majetića, predsjednika Uprave tvrtke Atento.

Uz njega, okupljeni su predstavnici informatičkih tvrtki na sjednici izabrali i dvojicu dopredsjednika Udruženja: Antu Mandića, predsjednika Uprave tvrtke IN2, i Tomislava Bronzina, direktora tvrtke Citus.

Tom je prigodom 18. studenoga u HGK održana konferencija za medije na kojoj je Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, naglasio kako taj gospodarski segment i u ovoj krizi pokazuje vitalnost. Informacijske tehnologije u velikoj mjeri obilježavaju današnje vrijeme, a to će se događati i u budućnosti. Najveća je slabost hrvatskoga gospodarstva neorganiziranost, a u znatno manjoj mjeri nedovoljna obrazovanost radne snage. Stoga je ova inicijativa za organiziranom samoregulacijom struke od velikog značaja, rekao je Nadan Vidošević. Ujedno valja sustavno urediti društvo u cjelini, što je dugoročan proces. Treba nastojati da se entropija rada svede na minimum. Pored toga, organiziranost je jedan od preduvjeta za naše djelotvorno integriranje u EU. Pritom ne smijemo smetnuti s uma da su naše i najveće tvrtke u europskim a pogotovo svjetskim razmjerima male u odnosu na važnije gospodarske subjekte.

Davor Majetić, predsjednik Udruženja za informacijske tehnologije pri HGK, je napomenuo da inicijativa za organiziranje IT sektora traje oko dvije godine. Motiv za udruživanje je rješavanje strukovnih problema te lakše korištenje tržišnih prilika. Nastojat ćemo ubrzati rast i konkurentnost IT industrije jer je ona temelj za razvoj cjelokupnog suvremenoga gospodarstva. Zbog toga ćemo se koncentrirati na izvrsnost, kvalitetu i kompetentnost. U neposrednoj budućnosti imamo tri dugoročnija prioriteta, rekao je Davor Majetić, potrebno je definirati što je to ICT i IT industrija, odnosno koji je kriterij (ne samo prema registraciji tvrtke) da tvrtka bude IT, kao i izraditi portal IT industrije koji će biti informativan i edukativan te namijenjen, među ostalim, i investitorima te uspostaviti konstruktivnu suradnju sa svim relevantnim institucijama. U tom kontekstu osnovan je i Savjet pri HGK u čijem će radu sudjelovati i predstavnici koji nisu iz IT sektora. Ujedno valja povećati ulaganja u domaći IT sektor jer je zasad znatno ispod prosjeka EU.

U Vijeće Udruženja izabrani su čelni ljudi uglednih informatičkih tvrtki: Krešimir Mudrovčić, CROZ d.o.o., Alojzije Jukić, Hewlett-Packard d.o.o., Ratko Mutavdžić, Microsoft Hrvatska, Roberto Gobo, Novatec (Labin), Marin Tadić, Oracle Hrvatska, Božidar Vidić, S&T Hrvatska, Ivan Gabrić, Combis, Mato Ćatić, B4B d.o.o., Plamenko Barišić, King ICT, Igor Meleš, Cisco Systems Hrvatska, Krešo Perica, IBM Hrvatska, Igor Dropulić, SAP d.o.o. te Dinko Borić, Recro d.d. Na spomenutoj sjednici, na kojoj je bilo 50-ak direktora ili članova uprava tvrtki koje se bave informatikom, odlučeno je i da se Vijeće može proširiti dodatnim članovima.

Udruženje za informacijske tehnologije strukovno je udruženje osnovano u sklopu HGK nakon što su visokotehnološke tvrtke prepoznale Komoru kao organizaciju u sklopu koje mogu ostvariti svoj glavni cilj, unapređivanje vlastitog sektora. Udruženje, kao asocijacija članica Hrvatske gospodarske komore, ima kredibilitet predstavljanja ukupnog IT sektora u Hrvatskoj, svih 2329 tvrtki registriranih za informatičke djelatnosti.

Prvi je cilj Udruženja okupiti i aktivirati što veći broj IT tvrtki, a među ciljevima je i završetak započetog projekta Komore i FER-a, HR ICT, kako bi tvrtke bile bolje međusobno povezane pri sudjelovanju na tenderima koje raspisuje Hrvatska ili EU. Jedan je od prioritetnih projekata Udruženja upravo istraživanje kojime će se izmjeriti IT industrija u Hrvatskoj te dobiti relevantni podaci o tom segmentu.