DGU bez razumijevanja za korisnike dronova

DGU bez razumijevanja za korisnike dronova

Državna geodetska uprava odbila je sve primjedbe podnesene putem e-Savjetovanja na nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka osim jedne, što je izazvalo negativne komentare ljudi koji se bave bespilotnim letjelicama na Facebooku.

Konkretno, 20 primjedbi je odbijeno, jedna je prihvaćena, a tri primjedbe koje nisu tražile izmjene su samo prokomentirane.

Primjerice, jedan od korisnika žalio se na to da nema velike razlike ako se nešto snima s dronom s male visine ili sa zgrade, vatrogasnih ljestava, visokog štapa i drugih objekata jednako udaljenih od tla kao i dronovi, no DGU nije pojasnio zašto je samo za dronove potrebno odobrenje, već je samo citirao dio Zakona koji to ograničava.

Odbijeni su i sve osim jedne primjedbe Hrvatske udruge bespilotnih sustava, a DGU je odbila i njihove zahtjeve za pojednostavljenjem procedura u kojima su tražili da se maksimalno koriste elektronski dostupne evidencije, omogući online predavanje zahtjeva, ukinu neke ponavljajuće procedure i slično.