Splitska knjižnica uvela posudbu e-knjiga

Splitska knjižnica uvela posudbu e-knjiga

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu je zatvorena zbog korona virusa, ali je ovih dana uvela mogućnost posudbe e-knjiga.

Mobilna aplikacija kojom se e-knjige mogu preuzeti zove se ZaKi Book, a dostupna je za Android, iOS i Windows 10 uređaja. S obzirom na relativno niske ocjene i dio negativnih komentara na Google Play i Apple Storeu, moguće je da aplikacija neće raditi savršeno.

U aplikaciju se ulazi putem članskog broja i PIN-a. E-knjiga se posuđuje na rok od 21 dan, bez mogućnosti produženja i rezervacija. Član ima pravo posuditi dva naslova odjednom, odnosno najviše 5 naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca. Posuđeni naslovi mogu se čitati na četiri uređaja istovremeno.

Postojeći korisnici koji nemaju PIN, mogu ga dobiti slanjem imena, prezimena i broja iskaznice na email digitalizacija@gkmm.hr

Zaki Book razvila je tvrtka Viva info, a već se koristi u zagrebačkim knjižnicama