Gledec ponovno dekan

Gledec ponovno dekan

Izvanredni profesor Gordan Gledec ponovno je izabran za dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Na sjednici fakultetskog vijeća održanoj prošle srijede, Gledec je od 219 glasova dobio njih 199, pa će dekan biti i u sljedeće dvije akademske godine, odnosno do 2022. godine.

Gledec je rođen 1973. godine u Zagrebu. Izvanredni je profesor na Zavodu za primijenjeno računarstvo FER-a. Diplomirao je 1996. magistrirao 2000. godine, a doktorirao je 2004. godine s disertacijom pod naslovom "Metrika za ocjenu uporabljivosti Web sjedišta" te je za uspješnu doktorsku disertaciju dobio i srebrnu plaketu "Josip Lončar". Objavio je dvadesetak radova na domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima.

Radi na znanstvenim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a bio je voditelj projekta "WWW.HR" pod pokroviteljstvom CARNeta. Radi i na nekoliko projekata suradnje s gospodarstvom. Predsjednik je fakultetskog Povjerenstva za upravljanje kvalitetom.

Član je strukovne organizacije IEEE. Od travnja 2005. godine član je Povjerenstva za domenu .hr, a od 2011. predsjednik.