Hakeri prodaju podatke 650.000 hrvatskih Facebook korisnika

Hakeri prodaju podatke 650.000 hrvatskih Facebook korisnika

Nepoznati hakeri objavili su kako prodaju bazu podataka s podacima pola milijarde Facebook korisnika iz 82 države

Cijena po kojoj se podaci prodaju ovisi o količini podataka - za podatke 100.000 korisnika ona iznosi 450 dolara, za njih milijun izosi 1500 dolara, a za sve 30.000 dolara. Podaci su ukradeni između studenog 2019. godine i svibnja 2020. godine.

Na Raidforums.com može se vidjeti kako lista uključuje i podatke o 650.000 hrvatskih korisnika. Podaci uključuju ime, prezime, spol, lokaciju, ime grada, posao, bračno stanje, broj mobitela, email adresu i link Facebook profila. Ime, prezime i broj mobitela dostupni su za sve korisnike, dok su drugi podaci dostupni u manjem postotku.

Zanimljivo je kako je u bazi najviše egiptskih korisnika - njih 44,8 milijuna, dok američkih uopće nema. Trenutno jedini javni dokaz o postojanju baze su njezini uzorci koji se mogu preuzeti ovdje. Radi se o tri komprimirane .xslx datoteke koje prema servisu VirusTotal.com nisu zaražene i na osnovu kojih je teško sa sigurnošću znati imaju li hakeri doista cjelokupnu bazu s pola milijarde imena.