Hanfa objavila priručnik o tržištu osiguranja

U okviru edukativne kampanje „imate pravo znati“ u prostorijama Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, danas 02. travnja 2009. godine održana je konferencija za medije gdje je javnosti prezentiran informativni priručnik: Tržište osiguranja koji je izdala Hanfa.

Svrha priručnika jest da na jednostavan i razumljiv način educira postojeće i potencijalne korisnike osigurateljnih proizvoda, pojašnjava osnovne pojmove o osiguranju te na razumljiv način govori o pravima i obvezama pojedinih sudionika na tržištu osiguranja.

Priručnik je uredila i pripremila u suradnji sa stručnim službama Agencije Jelena Rafaj.

Priručnik je besplatan i javnosti će biti dostupan u tiskanom izdanju na kioscima TISKA, a na Internet stranicama Agencije možete ga pronaći već danas.