Softverom protiv plagijata na Sveučilištu

Softverom protiv plagijata na Sveučilištu

Softver za provjeru autentičnosti studentskih radova od sada je dostupan svim javnim visokim učilištima u Hrvatskoj.

Na inicijativu Srca, a na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na osnovu iskustava fakulteta, nabavljene su licence softvera koji američkog Turnitina i njemačkog PlagScana.

S ciljem informiranja i koordiniranja uporabe softvera na razini pojedine ustanove, imenovani su administratori ustanove za odabrani softver.

Kako bi se osigurala jednostavnost pristupanja odabranom softveru, prijava se vrši korištenjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr, koje posjeduju svi studenti i nastavnici u Republici Hrvatskoj.

Softver je prvenstveno namijenjen provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, ali i studenti, sukladno pravilima, procedurama i potrebama na pojedinom visokom učilištu. Pri tome je važno naglasiti da predmetni softver ipak predstavlja samo alat koji autorima, te posebno mentorima i nadležnim službama visokih učilišta osigurava kvalitetne podatke o razini autentičnosti, odnosno eventualnog plagiranja, dakle predstavlja alat koji se koristi kod donošenja odluke o autentičnosti rada, odnosno eventualnom plagiranju.