Otvorene prijave za MIPRO 2010.

Međunarodni skup MIPRO 2010 posvećen je informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, elektronici i mikroelektronici, a održat će se 24. do 28. svibnja u Opatiji.

Skup je jedna od 10 MIPRO-vih konferencija i prilika za prezentiranje rezultata istraživanja i stručnog rada. Dobro su došli radovi polaznika doktorskih i specijalističkih studija, znanstvenih novaka i specijalizanata, te razvojnih inženjera. Dobro su došli i radovi s opisima tehničkih, softverskih i hardverskih rješenja. Očekuju se i radovi stručnjaka koji se bave obrazovnim tehnologijama, a posebno se pozivaju voditelji znanstvenih, istraživačkih, informatičkih i tehnologijskih projekata da prezentiraju svoja postignuća. Pozivaju se i svi koji rade u znanosti, obrazovanju, gospodarstvu i javnoj upravi da prezentiraju svoje rezultate u domeni ICT-a, elektronike i mikroelektronike, te njima srodnih područja.

Pored deset konferencija MIPRO organizira i seminare kontinuiranog obrazovanja, okrugle stolove, radionice te tradicionalnu izložbu ICT, elektroničkih i mikroelektroničkih proizvoda, usluga i tehničkih rješenja. Proizvode i rješenja moguće je prezentirati na izložbi.

Oni koji svojim prijedlozima i idejama žele unaprijediti i proširiti sadržaje skupa mogu se javiti na adresu mipro@mipro.hr

Rok za podnošenje prijava je 11.01.2010. godine.