DaNTe - Dan novih tehnologija u Rijeci

Dan novih tehnologija - DaNTe jednodnevni je skup koji će se po četvrti put održati 10. travnja u organizaciji grada Rijeke i udruge MIPRO

Skup se održava u Gradskoj vijećnici Rijeke, Korzo 16, s početkom u 10 sati, a organizira ga Hrvatska udruga za ICT, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO u suradnji s Gradom Rijekom, koji je i domaćin skupa. Svi zainteresirani su dobrodošli!

Rijeka će se predstaviti kao grad koji je po pružanju mogućnosti za elektroničko uključivanje građana u rad lokalne uprave daleko ispred drugih sredina - primjerice grad će uskoro dobiti informacijski servis koj će građanima omogućiti praćenje stanja i obrade njihova predmeta u Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju. Uspostavom ove usluge, utemeljene na projektu Rijeka inteligentni grad, moći će se primiti obavijest o promjeni statusa predmeta u trenutku nastanka promjene putem e-mail, SMS i glasovnih poruka te komunicirati sa službenikom zaduženim za rješavanje predmeta, a to je korak dalje otvaranju gradske uprave građanima.

Više detalja i popis predavanja možete pronaći na www.mipro.hr/dante.html ili na rijeka.hr.