Zagrebački holding naručuje lERP sustav

Zagrebački holding naručuje lERP sustav

Zagrebački holding objavio je natječaj kojim traži Software as a Service rješenje za ERP u cloudu temeljeno na SOA načelima.

Procijenjena vrijednost sustava iznosi pet milijuna kuna, a nabava kvalitetnog i modularno koncipiranog informatičkog rješenja za upravljanje resursima poduzeća - može se vidjeti na stranicama Narodnih novina.

Sustav će se koristiti u direkciji Holdinga, Zagrebačkom digitalnom gradu, Stanogradnji, ZGOS-u, Zagrebparkingu, Vodoopskrbi i odvodnji te Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi.
 
Predviđen je četverogodišnji ugovor koji će se sastojati od godine dana unutar koje treba izraditi plan projekta i realizirati ga, godine dana s podrškom i održavanjem u jamstvenom roku i još dvije godine s podrškom i održavanjem izvan jamstvenog roka.
 
Četiri osnovna podrućja koja lERP mora podržavati su financije i računovodstvo, kontroling i riznica; robno i materijalno poslovanje; kadrovska operativa i poslovi na razini ZGH d.o.o. i Grupe ZGH.