Održana glavna skupština HG Spota

Održana glavna skupština HG Spota

Glavna skupština dioničkog društva HG Spot na kojoj je bilo prisutno 67,18 posto dioničara održana je jučer u Zagrebu.

Na skupštini su većinom usvojeni svi prijedlozi odluka, koje navodimo pod rednim brojevima:

1. Glavna skupština primila je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj godini 2008.
2. Glavna skupština primila je na znanje Izvješće Uprave društva o poslovanju Društva u poslovnoj godini 2008. i Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća
3. Glavna skupština donijela je Odluku o pokrivanju gubitka za 2008. godinu
4. Glavna skupština donijela je Odluku o davanju razrješnice Upravi
5. Glavna skupština donijela je Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Glavna skupština donijela je Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora - Krunoslav Lisjak, Vedrana Lončar i Mirna Grgurić
7. Glavna skupština donijela je Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora - Saša Lončar, Nikola Marohnić, Tin Težak, Morana Herak i Janko Štefanek
8. Glavna skupština primila je na znanje Izvješće Uprave društva o poslovanju Društva do 30. Rujna 2009. Godine i prijedlog Plana restrukturiranja Društva
9. Glavna skupština donijela je Odluku o imenovanju revizora Društva - NEXIA revizija d.o.o., Zagreb, Koranska 16

Inače, HG Spot je na svojim web stranicama nedavno objavio i obraćanje voditelja servisa koji ističe kako je burno vrijeme poslovanje HG Spota iza njih, te naveo nekoliko promjena u poslovanju servisa ističući novi duhoviti moto "Uobičajene kvarove rješavamo odmah, a za nemoguće nam ostavite malo više vremena."