Korisnici Metroneta ostali bez pristupa Internetu

Korisnici Metroneta ostali bez pristupa Internetu

Korisnici Metroneta u različitim dijelovima Hrvatske zabilježili su danas prekide u pristupu Internetu.

Dio njih reagirao je na Facebooku, a na osnovu njihovih odgovora može se zaključiti kako su problemi bili prisutni u cijeloj Hrvatskoj, s obzirom da su se javili korisnici iz Zagreba, Velike Gorice, Osijeka, Rijeke, Pule, Koprivnice, Čakovca, Vukovara i drugih gradova.

Zanemare li se šale poput "A1 - novi oblik života u kojem nema Interneta", mogle su se čuti različite verzije razloga prekida. Neki su nagađali da je to zbog migracije s obzirom da se "sve polako reroutalo na A1 Business Solutions", a bilo je i glasina o prekinutom optičkom kabelu. Upit o razlozima i trajanju prekida rep.hr je poslao tvrtki A1, vlasnika bivšeg Metroneta, no - unatoč činjenici da smo tražili komentar na konkretne glasine - nismo dobili željeni odgovor, nego tek "u prijepodnevnim satima je bila prisutna poteškoća kod manjeg broja korisnika koja je trajala kraće razdoblje te je ista uspješno otklonjena u najkraćem mogućem roku."