GISDATA potpisala ugovor sa slovenskom tvrtkom VO-KA

GISDATA potpisala ugovor sa slovenskom tvrtkom VO-KA

GISDATA GRUPA, vodeća regionalna tvrtka za primijenjenu geoinformatiku i tehničke informacijske sustave te jedna od najvećih takvih  specijaliziranih tvrtki u Europi, objavila je kako je nakon natječaja na kojem je pobijedila europsku konkurenciju, njezina operativna tvrtka GISDATA Ljubljana potpisala ugovor te integrira, razvija i uvodi novu generaciju tehničkog GIS-baziranog informacijskog sustava za jednu od četiri ključne tvrtke u okviru Javnog Holdinga grada Ljubljane te najveću tvrtku za opskrbu vodom i odvodnju u Sloveniji - javno poduzeće Vodovod Kanalizacija (VO-KA).

Sustav će omogućiti još kvalitetnije i pouzdanije vođenje cjelokupne mreže vodoopskrbe i odvodnje područja grada i okolice s preko 325 tisuća stanovnika.

Opskrba vodom jedna je ključnih pretpostavki funkcioniranja suvremene civilizacije, a posebno suvremenih gradova. VO-KA nastavlja povijest vodovoda koji su na području tadašnje Emone postojali još u rimsko doba, a danas je nakon svoje duge povijesti najveća tvrtka za upravljanje vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturom u Sloveniji.

Boran Lončarić, direktor GISDATA GRUPA-e naglasio je kako su opskrba vodom i odvodnja osnovne pretpostavke funkcioniranja suvremenog društva, a posebno velikih gradova: „Naša je regija Europe zapravo povlaštena jer obiluje kvalitetnim, obilatim i nezagađenim izvorima vode te mogućnostima njezinog crpljenja i prijenosa za opskrbu stanovništva. Kvalitetnu vodu iz slavine kod kuće uzimamo zdravo za gotovo – dok je to i u nekim bogatijim regijama ogroman problem čemu se zasluženo pridaje mnogo pažnje.

Sve veći obim infrastrukture, ograničenje postojećeg sustava te potreba za kvalitetnijim upravljanjem mrežom i uslugama potaknuli su tvrtku VO-KA, članicu Javnog Holdinga Ljubljana na pokretanje javnog natječaja za izradu novog tehničkog informacijskog sustava baziranog na GIS tehnologiji. Specijalizirana znanja, kadrovska osnovica, dugogodišnje iskustvo i reference u postavljanju složenih GIS sustava, te specijalizirano poznavanje poslovnih procesa u komunalnom sektoru osigurali su da GISDATA Ljubljana ispuni uvjete za najpovoljnijeg ponuđača, dobije ugovor i krene u izvođenje.“

VO-KA u prosjeku dostavi od 150 do 250 litara vode na dan po osobi. Voda se crpi na pet ključnih vodocrpilišta te nekolicini manjih, a prenosi do korisnika sustavom magistralnih cijevi promjera od 70 cm na manje, duljine od gotovo dvije tisuće kilometara. U tom sustavu nalaze se cijevi od desetak različitih tipova materijala, više različitih promjera te povijesno velikog raspona starosti i načina polaganja i spajanja, što sve traži izuzetno detaljno vođenje i održavanje. Iz magistralnih cijevi voda u distribuciju domaćinstvima i gospodarstvu područja Ljubljane ide konačno cijevima promjera 25 milimetara, a potrošnju mjeri preko 40 tisuća vodomjera. U cijelom putu od crpilišta do potrošača, kroz kompleksni sustav aktivnih elemenata tj. pumpi te pasivnih elemenata cijevi, voda se tipično u sustavu vodovoda Ljubljane ne zadrži dulje od nekoliko sati.

Nova generacija suvremenog tehničkog GIS-baziranog informacijskog sustava u VO-KA-i koji uspostavlja GISDATA omogućit će detaljnu inventarizaciju, analitičnost i kvalitetnije vođenje sustava vodoopskrbe grada Ljubljane te daljnje osiguranje kvalitete dostavljene vode. Uz neprekinuto djelovanje i kvalitetu isporučene vode jedan od ključnih parametara učinkovitosti svakog vodovoda je i stalan rad na smanjenju gubitaka vode u prijenosu koji u prosjeku iznose i do 30 posto. Uz sustav vodoopskrbe, VO-KA upravlja i sustavom odvodnje, tj. kanalizacijom područja grada Ljubljane s preko tisuću i sto kilometara magistralnih cijevi, što je također predmet ovog ugovora. Pored znanja i stručnih usluga inženjera, GISDATA rješenje za implementaciju tehničkog GIS-baziranog informacijskog sustava za VO-KA-u temelji se na vodećoj svjetskoj GIS softverskoj platformi tvrtke ESRI te  specijaliziranom softver rješenju AED SICAD.

GISDATA Grupa dobila posao izgradnje crnogorskog GeoPortala

GISDATA Grupa objavila je kako je njezina operativna kompanija GISDATA Beograd, potpisala ugovor i započela izvođenje GeoPortala Uprave za nekretnine Crne Gore.