Odlične aplikacije: Duolingo

Odlične aplikacije: Duolingo

Aplikacija mjeseca nova je rubrika na rep.hr-u koja će jednom mjesečno predstavljati neku staru ili novu aplikaciju vrijednu pozornosti.

PREUZMITE DUOLINGO: WEB ANDROID iPHONE

Preko 200 milijuna korisnika

U obzir dolaze i web i mobilne aplikacije, koje se mogu prijavljivati na mail adresu infoATrep.hr uz naslov "Prijedlog za aplikaciju mjeseca". Prijavljivati se može vlastite i tuđe aplikacije, domaće ili strane, jednu ili više njih, a glavna ideja rubrike je upoznati čitatelje s najboljim aplikacijama.

Duolingo je web i mobilna aplikacija koja korisnicima nudi besplatno učenje stranih jezika korisnicima diljem svijeta. Duolingo su nakon više od godinu dana priprema 2011. godine pokrenuli profesor Luis von Ahn i student na postdiplomskom studiju Severin Hacker. Njihov motiv je bila ideja da ljudima omoguće učenje besplatno stranih jezika, a u pokretanju im je pomoglo više investitora. Duolingo prema podacima iz 2017. godine ima preko 200 milijuna korisnika, od čega njih oko 25 milijuna aplikaciju koristi svakog mjeseca.

Gotovo 30 stranih jezika

Korisnicima koji govore engleski jezik, trenutno je na raspolaganju izbor tečajeva za 27 svjetskih jezika. Korisnici koji ne govore engleski mogu birati između 28 jezika na kojima će učiti neki strani jezik, ali je tada ponuda tečajeva znatno manja. Na primjer, španjolskim govornicima na raspolaganju je učenje devet stranih jezika, a njemačkim govornicima tri. Južnoslavenski jezici za sada nisu uključeni, ni kao početni jezici ni kao oni koji se uče.

Prednost (ili nedostatak) Duolinga je to što gramatika nije u prvom planu, tako da korisnici u lekcijama nisu bombardirani gramatičkim pravilima, a ono što zbog toga propuste lako mogu nadoknaditi u raspravama ispod svake pojedine vježbe. S obzirom na ukupni broj korisnika, gotovo uvijek se pronađe netko tko će rado objasniti neku nejasnoću, a na veliki broj pitanja odgovori obično već postoje.

Broj lekcija varira od jezika do jezika, no npr učenje njemačkog za engleske govornike uključuje 123 lekcije. Teško je procijeniti do koje razine je moguće naučiti jezik, no ovisno o jeziku i tome radi li se o govoru, pisanju ili čitanju, najčešće se priča o A1, A2 i B1 razini kao maksimumu. Duolingo web aplikacija bolji je izbor od mobilne aplikacije za učenje jezika, jer na mobitelu nije dostupno baš sve što na webu, a nije moguće ni učenje jezika koji su tek u beta fazi.

Većina korisnika samo prođe samo mali broj lekcija i odustane, ali postoje i oni koji tamo nauče osnove i desetak stranih jezika. Unutar Duolinga moguće je i povezivanje s prijateljima, kako bi se stvorila kompetitivna atmosfera i motivirala ih na još više učenja.