Zagreb ne zna koliko će novca podijeliti, raspisao i drugi natječaj za portale

Zagreb ne zna koliko će novca podijeliti, raspisao i drugi natječaj za portale

Grad Zagreb raspisao je još jedan natječaj kojim će podijeliti bespovratna sredstva portalima, a odgovori na pitanja rep.hr-a pokazuju kako transparentnost Grada nije na zavidnoj razini.

Kao što je rep.hr već pisao, prvo je prije nekoliko dana raspisan prvi natječaj, a sada i vrlo sličan drugi, koji na web stranicama Grada nije objavljen kronološkim redom (na vrhu) nego nešto niže između ranije objavljenih informacija, iz čega može nagađati kako se htjelo smanjiti njegovu uočljivost. Na drugi natječaj vjerojatno se, s obzirom na uvjete, može javiti i manji broj portala, jer je - za razliku od prvog - prvenstveno namijenjen onima portalima koji prate rad Gradske skupštine.

Pet dana nakon postavljanja upita o prvom natječaju, rep.hr dobio je i odgovore koje je potpisao pročelnik Miro Laco, no bez previše konkretnih informacija. Na prvo pitanje o iznosu potpora koje će se podijeliti, nije odgovoreno iznosom ili rasponom, već pojašnjenjem kako se radi o potporama male vrijednosti - što prema pravilima znači da je iznos sredstava koja se mogu podijeliti u tri godine maksimalno 200.000 eura po portalu. Inače, na prošlogodišnjim natječajima svim portalima ukupno podijeljeno je 1,27 milijuna kuna na prvom, odnosno 204 tisuće na drugom natječaju. Na pitanje je li kriterij korištenja Upisnika pružatelja elektroničkih publikacija suprotan preporuci Agencije za elektroničke medije, izbjegnut je konkretan odgovor. Na pitanje hoće li se provjeravati objavljuju li izabrani portali tuđe sadržaje, indirektno je odgovoreno sa "ne" (iako kriteriji natječaja traže kvalitetu, originalnost i sadržajnu inovativnost! op.a.), a na pitanje o tome je li moguće da sredstva dobije portal s iznimno malim brojem čitatelja decidirano je odgovoreno da ona nije bitna za natječaj.


Tko će odlučivati o podjeli novca?

Na pitanje o tome tko će odlučivati o pobjednicima natječaja odgovoreno je kako je to Povjerenstvo, ali bez pojašnjenja tko se u njemu nalazi. Ipak, pretragom Službenog glasnika Grada Zagreba može se vidjeti tko su članovi tog povjerenstva (uz napomenu kako nije jasno hoće li isto povjerenstvo odlučivati u oba natječaja ili samo u prvome). Predsjednik povjerenstva je profesor povijesti i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr.sc. Marin Knezović, dok su članovi umirovljeni stomatolog dr.sc. Pavel Kobler, inženjer grafičke tehnologije i član Uprave tvrtke Gradnja Zavelim Stanko Gačić, bivši ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zagreba Tihomir Majić i PR stručnjak Davor Denkovski. Navedeni članovi zaduženi su za otvaranje prijava, njihovo razmatranje, procjenu i odabir programskih sadržaja te predlaganje Liste programskih sadržaja za dodjelu potpore, a koliko su oni kompetentni za navedenu dužnost s obzirom na njihovu struku, svatko može procijeniti za sebe.


Sažetak odgovora Grada na pitanja rep.hr-a dan je  u gornjem dijelu teksta, no zbog korektnosti i pune informacije u nastavku objavljujemo i njihove doslovne odgovore na postavljena pitanja:

 

Koliki je ukupni iznos potpora koji će se dodijeliti kroz natječaj?

Zaključkom o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/13) određeno je, između ostalog, da se potpore nakladnicima elektroničkih publikacija koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju navedenog akta smatraju državnim potporama male vrijednosti. Pravila o potporama male vrijednosti određena su Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Narodne novine 45/07). Kolika će biti visina dodijeljenih sredstava svakom pojedinom nakladniku elektroničkih publikacija ponaosob nije moguće prejudicirati, budući pravo na dodjelu potpore mogu ostvariti samo oni nakladnici koji ispunjavaju sve uvjete iz Zaključka, a istim su utvrđeni uvjeti koje moraju ispunjavati nakladnici kao i kriteriji za utvrđivanje iznosa te postupak odobravanja i dodjeljivanja potpora sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

 

Zbog čega je jedan od kriterija upisanost u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije i je li točno da je to suprotno preporuci same Agencije za elektroničke medije?

Pravo na dodjelu potpore za programske sadržaje mogu ostvariti nakladnici elektroničkih publikacija koji su između ostalog: upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije. Navedeni uvjet određen je sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine 153/09 i 84/11), a prvenstveno u skladu sa člankom 80. stavak 2. vezano za članak 5. istog Zakona. Pri provođenju postupaka u konkretnom slučaju u obzir dolazi samo primjena pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u vrijeme provođenja svakog pojedinog postupka. Kao izvor prava ne mogu se primijeniti preporuke koje u navedenu kategoriju ne spadaju. 

 

Što točno znači „redovito svaki dan obnavljaju programske sadržaje u vezi s Gradom Zagrebom"? Kako mislite provjeriti ima li neki portal te sadržaje baš svakog dana tijekom zadnjih šest mjeseci i hoćete li provjeravati jesu li ti sadržaji prepisani s drugih portala ili to nije bitan kriterij?

Člankom 8. Zaključka o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. određeno je da nakladnik uz prijavu za dodjelu potpora mora priložiti i zapise podataka u digitalnom obliku na odgovarajućem nositelju podataka (DVD i drugo) kojim zapisima dokazuje da najmanje šest mjeseci prije objave Javnog natječaja kontinuirano izvještava o gradskim događanjima. Povjerenstvo za dodjelu potpora nakladnicima elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja za 2013. ima između ostalog i zadaću razmatranja i procjene dostavljenih prijava na Javni natječaj, ali ne i uvid u poslovanje drugih portala koji ne sudjeluju na Javnom natječaju. 

 

Tko će odlučivati o pobjednicima natječaja?

Zaključkom o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. striktno su određene obveze odnosno ovlasti u svezi Javnog natječaja. Sukladno stavku 2. Zaključka o osnivanju i imenovanu Povjerenstva za dodjelu potpora nakladnicima elektroničkim publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja za 2013. Zadaće Povjerenstvu su: otvaranje zaprimljenih prijava, razmatranje prijava, procjena i odabir programskog sadržaja i predlaganje Liste programskih sadržaja za dodjelu potpore. Temeljem članka 9. Zaključka Gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog Povjerenstva utvrđuje Listu programskih sadržaja za dodjelu potpora i odobrava iznose potpora. Na temelju Liste programskih sadržaja s nakladnicima elektroničkih publikacija sklapaju se ugovori o dodjeli potpore. Već smo naveli da pravo na dodjelu potpore mogu ostvariti samo oni nakladnici koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja.

 

Gdje je natječaj objavljen osim na stranicama Grada Zagreba ?

Sukladno Zaključku o raspisivanju Javnog natječaja za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. isti je objavljen u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr dana 27. ožujka 2013.

 

Koliku posjećenost moraju imati navedeni portali, odnosno može li se dogoditi da sredstava dobije portal koji ima iznimno mali broj čitatelja?

Kriteriji za dodjelu potpore određeni su stavkom 6. Zaključka o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. a to su:

- kvaliteta, originalnost i sadržajna inovativnost ponuđenog programskog sadržaja;

- značenje programskog sadržaja za poticanje, promicanje i ostvarivanje ciljeva, interesa i teme iz točke 5. Zaključka;

- ekonomičnost i dugoročnost usluga.

 

Iz navedenog je razvidno da kao kriterij nije navedena - posjećenost, no kriteriji su dovoljno jasno određeni da jamče uredno izvršavanje ugovornih obveza svakog nakladnika nakon sklapanja ugovora o dodjeli potpora.

 

Kako bonitet nakladnika (BON 1 i BON 2) utječe na odluku o dodjeli sredstava i što je s činjenicom da udruge nemaju BON1?

Obrasce BON 1 i BON 2 nakladnici elektroničkih publikacija obvezni su priložiti uz prijavu. Prijavljeni programski sadržaji onih nakladnika koji nisu dostavili svu dokumentaciju neće se procjenjivati i odabrati. Izuzetak su poslovni subjekti - nakladnici koji s obzirom na prirodu svog pravnog statusa odnosno poslovanja ne mogu iz objektivnih razloga dostaviti pojedini dokument.