Država propisala kakve moraju biti njezine web stranice

Država propisala kakve moraju biti njezine web stranice

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora objavljen je prije nekoliko dana, a stupit će na snagu 23. rujna 2019. godine.

Cilj Zakona je web stranice i programska rješenja za pokretne uređaje učiniti pristupačnima i zadovoljiti osnovnu razinu korisničkog sučelja. To između ostalog znači da se web stranicama može pristupiti preko različitih browsera, da moraju biti razumljive i pogodne za korištenje te kako moraju podržavati pomoćne tehnologije kojima se koriste osobe s različitim oblicima invaliditeta. poput čitača zaslona za slijepe i slabovidne.

Zakon se ne odnosi na sva tijela javnog sektora, pa su primjerice izuzete javne radiotelevizije, organizacije civilnog društva koje ne pružaju usluge ključne za javnost niti usluge kojima se zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom, vrtići i škole i neki drugi

Kad su u pitanju pojmovi poput operabilnosti, odnosno upravljivosti korisničkog sučelja i navigacije Zakon precizno ne definira što se primjerice smatra prihvatljivim korisničkim sučeljem, ali se kad je u pitanju pristupačnost u jednom od članaka poziva na vrlo detaljne norme Europske unije. Kad on stupi na snagu, tijela javnog sektora imat će neke dodatne obveze - na primjer objavljivati i redovito ažurirati izjave o pristupačnosti svojih web stranica i programskih rješenja.

Nadzor nad ovim Zakonom provodit će Povjerenik za informiranje, a inspekcija može odgovornom tijelu javnog sektora propisati kazne od 2000 do 50.000 kuna, kao i odgovornoj osoba od 500 do 5000 kuna.