HTZ u onlline oglašavanje ulaže 12,34 milijuna kuna

HTZ u onlline oglašavanje ulaže 12,34 milijuna kuna

Hrvatska turistička zajednica raspisala je natječaj za oglašavanje na portalima vrijedan 12,34 milijuna kuna, pri čemu je struka iznenađena strogim kaznama u slučaju manjih odstupanja u ispunjenju.

Navedeni iznos predstavlja budžet za oglašavanje od 1. ožujka do 30. rujna ove godine, a predviđen je za oglašavanje na unaprijed definiranim portalima u 17 europskih država isključivo putem bannera koji u većini slučajeva moraju biti postavljeni upravo na naslovnicu. Unaprijed su definirane i dimenzije bannera, kojih se treba strogo pridržavati, a u najvećem broju slučajeva radi se o formatu 300x250. Unaprijed su definirana i doba dana kad se banneri trebaju prikazivati, a budžeti su unaprijed predviđeni za svaku pojedinačnu državu - najveći je predviđen za Njemačku i iznosi 1,99 milijuna kuna.

Neuobičajeni detalji natječaja (PDF) s naglaskom na brojna penala izazvali su komentare struke na Facebook grupi portala Specijalist. Od svih navedenih penala za nepotpuno izvršenje plana, najviše nevjerice izaziva onaj prema kojem tvrtka odnosno agencija koja dobije natječaj, neće dobiti novac za pojedino tržište ako kumulativ ostvarenog broja impresija na tržištu bude manji od 97 posto od planiranog. Druge sankcije nešto su blaže, ali svejedno djeluju prilično demotivirajuće po agencije, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će se javiti na takav natječaj i tko će ga dobiti. Jedan od komentatora na grupi tvrdi kako će natječaj dobiti hrvatska agencija, a operativu odraditi strana agencija.